Márton Áron püspök emlékezete Szászrégenben

A szászrégeni római katolikus plébánia egyike azoknak, ahol az 1990-es politikai változások után szobor állít emléket Márton Áron püspöknek. 1992. június 28-án, vasárnap, a bérmálás alkalmával, Bálint Lajos érsek áldotta meg a templomkertben Áron püspök első életnagyságú, álló szobrát. A fekete öntött kőből készült szobor Jorga Ferenc helyi művész alkotása. 2002-ben pedig elkészül a templom Márton Áront ábrázoló üvegablaka, Cârcu Mihai, Cârcu Rodica és Pavel Marius alkotása, László Sándor és Kovács Jakab néhai plébánosok adományából.

A másfél éve megszervezésre kerülő Márton Áron zarándoklatok rendszerint rövid megállót tesznek Szászrégenben. Balla Árpád plébános nemcsak megkínálja a zarándokokat, hanem a két műalkotásról is szeretettel beszél. Amint elmondja, mindig is tisztelettel tekintett fel nagy püspökünkre, de miután részt vett 2014. július elején a papi Márton Áron zarándoklaton, azóta még inkább szívén viseli Áron püspök ügyét.

Február 12-én a szászrégeni plébánián is megemlékeztek Márton Áron püspökké szentelésének 76. évfordulójáról. Erre készülve igyekeztek összegyűjteni azokat a fénykép- és emlékfoszlányokat, amelyek a szászrégeni katolikus hívek fotóalbumaiban, illetve lelkében élnek. Szászrégenben 1971-ben volt a bérmálás. Börtönévei (1949-1955) és kényszerlakhelye (1957-1967) után, ez volt Áron püspöknek az első szászrégeni bérmaútja: 577 fiatal bérmálkozott. A házi őrizet ideje alatt, 1969-ben, öt szászrégeni fiatal Gyulafehérvárra utazott, hogy a püspöki palotában részesüljön a bérmálás szentségében.

A tárgyi emlékek és személyes visszaemlékezések gyűjtését továbbra is szeretnék folytatni és azokat a szászrégeni plébánia honlapján mindenkivel megosztani: http://romkatregen.ro/?p=79
(Kovács Gergely)

Márton Áron kezdőoldal
Aktuális: hírek, események