Megszentelt élet intézményeiért felelős érseki helynök kinevezése főegyházmegyénkbe

 
Főegyházmegyénkben működő szerzetesrendek életét és tevékenységét mindig figyelemmel kísértem. A megszentelt élet elkötelezettjei életük példájával, s méginkább imádságukkal és munkájukkal járulnak hozzá a lélekmentés főegyházmegyei hivatásához.
Hosszabb ideje foglalkoztat a gondolat, hogy ezek a közösségek nagyobb figyelmet és törődést igényelnének. Arra gondoltam, hogy a Kánonjog adta lehetőséggel élve, külön „érseki helynököt” nevezek ki, akinek az lenne az egyedüli feladata, hogy megbízásomból a szerzetesi közösségeket látogassa, gondjaikat a főegyházmegyei hivatal felé közvetítse. Időnkét összehangolt főegyházmegyei rendezvényeken jelenítsék meg a szerzetesi élet rendeltetését és fontosságát híveink és a felnövekvő ifjúság felé.
Erre a feladatra a C.I.C. 476. kánonja értelmében, a ferences Főatyával folytatott előzetes egyeztetés után felkértem és megbíztam Főtisztelendő fr. Urbán János P. Erik OFM atyát, a csíksomlyói kegytemplom jelenlegi templomigazgatóját, aki eddigi megbízatásai megtartásával fogja végezni ezt a többlet-szolgálatot.
(részlet a IV./2015. érseki körlevélből)