Ministránsok zarándoklata

Szeptember 29. Szent Mihály főangyal főünnepe, a székesegyház búcsúja, a Nagyszeminárium Veni Sancte ünnepsége, valamint Isten szolgája Márton Áron püspök halálának évfordulója. Szeretettel meghívom főegyházmegyénk ministránsait Gyulafehérvárra, hogy ünnepeljünk együtt. A zarándoklat célja a ministránsok megerősítése a szolgálat iránti hűségben és preszemináriumi hivatásgondozás.

A meghívás két csoporthoz szól: ministráns fiúk és lányok VIII. osztállyal bezárólag, illetve olyan középiskolás fiúk, akik érdeklődnek a papi hivatás iránt, vagy akikben a lelkipásztor a hivatás csiráját vélik felfedezni.

Tisztelettel kérem a kedves paptestvéreket, hogy szeptember 20. hétfő délig jelezzék Ft. Balla Imre atyának az abpdon@gmail.com címen, hogy hány ministránssal érkeznek. A középiskolás fiúkat Ft. Dr. András István rektornak jelentsék be az istvan_andras@hotmail.com címen.

A 11.00 órakor kezdődő ünnepi búcsús szentmisére mindkét csoport az asszisztenciával együtt vonul be az érsekség udvaráról a székesegyházba. Gyülekező az érsekség udvarán, legkésőbb 10.45 óráig. Kérem, hogy mindenki hozzon magával ministránsruhát.
A szentmise végén a ministránsok az asszisztenciával együtt vonulnak ki, majd az érsekség udvarán készített közös fénykép után két csoportra oszlanak és az ezzel megbízott kispapok irányításával átvonulnak a teológiai intézetbe.
13.00 órakor a középiskolás fiúk a Nagyszeminárium kápolnájában találkoznak a szeminárium elöljáróival és néhány kispappal; a többi ministráns, szintén 13.00 órától, a GMGK kápolnájában találkozik elöljárókkal és kispapokkal, majd szentségimádás keretében közösen imádkoznak papi hivatásokért.

Szeretettel kérem a paptestvéreket, hogy bátorítsák és biztassák ministránsaikat, szervezzék meg számukra a zarándoklatot, lehetőség szerint kísérjék el őket. Jézus ma is szólít, segítsünk hívó szavának meghallásában és követésében!

(részlet a 2021/VIII. érseki körlevélből)