Nagyböjti papi rekollekció programja

Ezévi első körlevelünkben meghirdetett program értelmében, a nagyböjti lelki napokat az alábbi beosztás szerint szervezzük meg a főesperesi központokban:

1.   Első körben:

            – Március 27-én, hétfőn                  –          Kézdivásárhelyen;

            – Március 28-án, kedden                 –          Brassó–Szent Keresztben;

            – Március 29-én, szerdán                –          Csíksomlyón;

            – Március 30-án, csütörtökön        –          Székelyudvarhelyen;

 

      ElőadóFőtisztelendő Msgr. Dr. Marton József pápai prelátus, nagyprépost, teológiai tanár úr

      Téma: Reformációs előzmények

2.   Második körben:

– Március 27-én, hétfőn                  –          Gyergyószentmiklóson;

            – Március 28-án, kedden                 –          Marosvásárhelyen;

            – Március 29-én, szerdán                –          Kolozsváron;

            – Március 30-án, csütörtökön        –          Alvincen;

 

      ElőadóFőtisztelendő Dr. Diósi Dávid vicerektor, kanonok, teológiai tanár

      Téma: Útban Jeruzsálem felé – a szentmise húsvéti teológiája

       A szokott időben tartsák meg a koncelebrációs szentmisét, a kerület valamennyi papjának részvételével.

A szentmise után külön elmélkedésen vesznek részt a Paptestvérek, majd ezt követően elvégezhetik szentgyónásukat.

Lelkipásztoraink megfelelő előkészülete biztosítja a híveink méltó kiszolgálását az ünnepeken.

Az előadást és megbeszélést lehetőleg közös ebéd kövesse, ahol kötetlen együttlét keretében megbeszélhetik gondjaikat, terveiket.

Amennyiben igény mutatkozik a rekollekciós téma elmélyítésére, folytatni lehet a beszélgetést ebéd után is.

Valamennyiük cselekvő részvételére számítunk.

(részlet a III/2017. érseki körlevélből)