Nagyböjti papi rekollekció programja

A nagyböjti papi koronagyűlések programja az alábbi időpontok szerint alakul.

Első körben:           

- Március   9–én, hétfőn                 –          Kézdivásárhelyen

- Március 10–én, kedden               –          Sepsiszentgyörgy – Szent Benedek

- Március 11–én, szerdán              –          Csíksomlyón

- Március 12–én, csütörtökön       –          Székelyudvarhelyen

Előadó: Főtisztelendő Takó István egyetemi lelkész, plébános

            Téma: A szentségimádás iskolája

            Második körben:

            - Március   9–én, hétfőn                 –          Gyergyószentmiklóson

            - Március 10–én, kedden               –          Marosvásárhelyen

            - Március 11–én, szerdán             –          Kolozsváron

            - Március 12–én, csütörtökön       –          Gyulafehérváron

            Előadó:

                        Főtisztelendő Msgr. dr. Marton József pápai prelátus, nagyprépost, ny. egyetemi professzor

      Téma: Márton Áron emberibb arca

  •  A szokott időpontokban tartsák meg a koncelebrációs szentmisét.
  • A paptestvérek programjukat úgy alakítsák, hogy valamennyien együtt misézhessenek.
  • A szentmise után külön elmélkedésen vesznek részt.
  • A mostani együttlét jó alkalom a szentgyónás elvégzésére.
  • Az előadás után maradjanak együtt, hogy megosszák egymással gondolataikat és közösségben fogyasszák el szerény ebédjüket, amivel megvendégelik.
  • Főesperes uraktól továbbra is kérjük, hogy küldjenek jelentést a részvételről.
  • Valamennyi paptestvér részvételére számítunk, mert a rekollekciós együttléttel is nagyböjti előkészületüket szeretnénk segíteni.

(részlet a 2020/2. érseki körlevélből)