Nagycsütörtöki olajszentelés és a papi ígéretek megújítása

Ebben az évben a nagycsütörtöki olajszentelési szentmise 11 órakor kezdődik. Abban a kitüntetett helyzetben vagyunk, hogy székesegyházi ünneplésünket a Duna televízió élőben közvetíti délelőtt 11 órától déli ½ 1-ig.

A szentmise keretében – a hagyományhoz híven –, megáldom a betegek és a katekumenek olaját, és megszentelem a krizmát.

A koncelebrációs szentmisében megújítjuk a papszenteléskor tett ígéretünket. A szentmisére hívok és várok minden Paptestvért.

Buzdítsuk a híveket, a hitoktatókat és hittanosokat, különösen is az oltár körül szolgálatot teljesítő fiatalokat, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt ezen a szentmisén. Ne feledjük, hogy ez is jó eszköze lehet a hivatásgondozásnak.

A ministránsokat buzdítsuk, hogy ministráns ruhában vegyenek részt a liturgián. A szentmise előtt és után, az érseki hivatal földszinti részében öltözhetnek és vetkőzhetnek, továbbá Paptestvéreim is itt ölthetik magukra a liturgikus ruhát. Hozzanak magukkal albát és fehér stólát. Kazulát mi biztosítunk, amíg a készlet tart.

Kérem Paptestvéreimet, hogy a beöltözés után a presbitériumban foglalják el kijelölt helyeiket.

Az idő szorítása miatt, az ünnepélyes bevonuláson csak a kerületeket képviselő főesperes urak, valamint a központi papság vesz részt. Így több idő marad a köszöntésre.

A szentmise végén név szerint is szeretném köszönteni a zarándok csoportokat. Ezért kérem, hogy április 16-án, Nagyszerda este 8 óráig jelentsék a következőket dr. Gál László igazgató úrnak a 0740-062-966-os telefonszámon, vagy a romkaterstan@romkat.ro címen:

1. Milyen helységből, 2. Kik, 3. Hányan és 4. Kinek a vezetésével érkeznek.

A szentmise után ünnepélyes körmenetben hozzuk át a megszentelt olajakat az érseki palotába. A kerületi képviselők ezt követően vehetik át megbízottunktól a kerületnek járó szent olajakat, szokás szerint az érseki kápolna előtt.

Szeretettel hívom és várom valamennyi Paptestvéremet az ünnepség után, az érseki palota emeleti nagytermébe, hogy a sürgető feladatok ellenére, még ha rövid ideig is, de együtt lehessünk a közösen elfogyasztandó, szerény agapén.

(2014/II. érseki körlevél)