Nagycsütörtöki olajszentelés és a papi ígéretek megújítása

Ebben az évben a nagycsütörtöki olajszentelési szentmise 10.00 órakor kezdődik székesegyházunkban.
A szentmise keretében – a hagyományhoz híven –, megáldom a betegek és a katekumenek olaját, és megszentelem a krizmát.
A koncelebrációs szentmisében megújítjuk a papszenteléskor tett ígéretünket. A szentmisére hívok és várok minden Paptestvért.
Buzdítsuk a híveket, a hitoktatókat és hittanosokat, különösen is az oltár körül szolgálatot teljesítő fiatalokat, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt ezen a szentmisén. Ne feledjük, hogy ez is jó eszköze lehet a hivatásgondozásnak.
A ministránsokat bátorítsuk, hogy ministráns ruhában vegyenek részt a liturgián. A szentmise előtt és után, az érseki hivatal földszinti részében öltözhetnek és vetkőzhetnek, továbbá Paptestvéreim is itt ölthetik magukra a liturgikus ruhát. Hozzanak magukkal albát és fehér stólát. Kazulát mi biztosítunk, amíg a készlet tart.
Kérem Paptestvéreimet, hogy a beöltözés után a presbitériumban foglalják el kijelölt helyeiket.
Az idő szorítása miatt, az ünnepélyes bevonuláson csak a kerületeket képviselő főesperes urak, valamint a központi papság vesz részt. Így több idő marad a köszöntésre.
A szentmise végén név szerint is szeretném köszönteni a zarándok csoportokat. Ezért kérem, hogy április 1-jéig (Nagyszerda este 8 óráig) jelentsék a következőket dr. Gál László igazgató úrnak a 0740–062–966-os telefonszámon, vagy a romkaterstan@romkat.ro címen:
1. Milyen helységből, 2. Kik, 3. Hányan és 4. Ki(k)nek a vezetésével érkeznek.
A szentmise után ünnepélyes körmenetben hozzuk át a megszentelt olajakat az érseki palotába. A kerületi képviselők ezt követően vehetik át megbízottunktól a kerületnek járó szent olajakat, szokás szerint az érseki kápolna előtt, erre a célra kialakított helyen.
***
Szeretettel hívom és várom valamennyi Paptestvéremet az ünnepség után, az érseki palota emeleti nagytermébe, hogy a sürgető feladatok ellenére, még ha rövid ideig is, de együtt lehessünk a közösen elfogyasztandó, szerény agapén.
+György
érsek
 
(részlet a IV. érseki körlevélből)