Nagycsütörtöki olajszentelés és a papi ígéretek megújítása

A korábbi évek gyakorlatához híven, szeretettel emlékeztetem Paptestvéreimet, hogy ebben az évben a nagycsütörtöki olajszentelési szentmise 10 órakor kezdődik székesben. Megismétlem az ezzel kapcsolatos, előző években is közölt tájékoztatót.

A szentmise keretében (a hagyományhoz híven) megáldom a betegek és a katekumenek olaját, és megszentelem a krizmát.

A koncelebrációs szentmisében megújítjuk a papszenteléskor tett ígéretünket. A szentmisére hívok és várok minden Paptestvért, beleértve a szerzeteseket is. Az idő szorítása miatt, az ünnepélyes bevonuláson csak a kerületeket képviselő főesperes urak, valamint a központi papság vesz részt. Így több idő marad a zarándokok köszöntésére.

A szentmise után ünnepélyes körmenetben hozzuk át a megszentelt olajakat az érseki palotába. A kerületi képviselők ezt követően vehetik át megbízottunktól a főesperesi kerületeknek biztosított szent olajakat, szokás szerint az érseki kápolna előtt, erre a célra kialakított helyen.

Szeretettel hívom és várom valamennyi Paptestvéremet az ünnepség után, az érseki palota emeleti nagytermébe, hogy a sürgető és ünnepi feladatok ellenére, még ha rövid ideig is, de együtt lehessünk a közösen elfogyasztandó, szerény agapén.

(részlet a III/2017. érseki körlevélből)