Nagypénteki persely a Szentföldi Egyházak támogatására

Az apostoli Szentszék felkérésére, szeretettel emlékeztetem Főtisztelendő Paptestvéreimet, hogy a nagypénteki Szent Sír persely bevételét, ebben az esztendőben is a Szentföldi Katolikus Egyházak támogatására kell fordítanunk.

Az eddigi gyakorlat alapján, a gyűjtésből származó összeget, jegyzőkönyv ellenében adják le a főesperesi hivatalokba, ahonnan továbbítják az érsekség Gazdasági Osztályára.

Hivatalunk a Nunciatúrán keresztül továbbítja rendeltetési helyére, az így begyűjtött adományokat.

Minden évben köszönő levelet, hivatalos visszajelzést kapunk a Szentszéktől, amelyet a sajtó útján hozzuk híveink tudomására.

(részlet a 2018/III. érseki körlevélből)