Katolicitás és etnocentrizmus az Egyházban

A Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pasztorálteológiai Intézet Aula Magna-ja adott otthont az ötödik alkalommal megrendezett Nemzetközi Tudományos Teológiai Konferenciának. A tudományos értekezlet témája: Katolicitás és etnocentrizmus az Egyházban volt.

Március 28-án, pénteken a regisztrációt követően Ft. Holló László, a szeminárium rektora nyitotta meg a rendezvényt. A konferencia hat blokkban, összesen tizenkét előadást foglalt magába, amelyet nemzetközi teológusok, történészek valamint a BBTE Katolikus Teológiai Kar tanárai tartottak. Minden blokkban lehetőség adódott hozzászólásra és kérdésfelvetésre is. Az előadásokat a Mária Rádió gyulafehérvári stúdiójának munkatársai rögzítették, melyek meghallgatására a következő hetekben adódik majd lehetőség. A konferenciát jelenlétével megtisztelte Nm. és Ft. Jakubinyi György érsek, Ft. Potyó Ferenc általános helynök, számos pap és a Katolikus Teológiai Kar kolozsvári diákjai is. A rendezvény szervezői Ft. prof. Marton József dékán, nagyprépost és Ft. dr. Diósi Dávid vicerektor volt.

Az előadások címei:

    Balogh Margit: A Római Katolikus Egyház és Márton Áron az orosz és brit forrásokban.
    Klestenitz Tibor: Az újrakezdés reménye. A katolikus újságírás helyzete Magyarországon (1945–1950).
    Tamási Zsolt: Az 1848-as magyarországi zsinat előmunkálatai.
    Nemes István: Nemzeti liberális elit és katolikus Egyház viszonya a reformkor egyházügyi vitáiban.
    Jitianu Liviu: Útkeresés az elfáradt Európában: a transzilvanizmus.
    Zamfir Korinna: Eusebeia. Császárkultusz és polgári lojalitás. Kihívások a keresztények számára az első századokban.
    Ecsedy Judit: Katolikus imakönyvek az erdélyi könyvpiacon a felvilágosodás évtizedeiben.
    Vizkelety András: Kép és szó a középkori értelmezés gyakorlatában (Mária Salamon trónja).
    Nóda Mózes: Egyház, nemzet, liturgia.
    Orbán Szabolcs: „Ez azonban nem politika. Itt életünkről van szó.” A nemzeti kisebbségek kérdése néhány helyi egyházi dokumentumban.
    Vik János: Vallásosság és identitás.
    Marton József: Békepapi magatartás.

Rendezvénnyel kapcsolatos előzetes anyagok itt.

képek a seminarium.ro honlap galériájában és a facebook-on: 1 / 2

seminarium.ro