Népszámlálásra vonatkozó felhívás

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Főtisztelendő Paptestvéreim, kedves Híveim!

Március 14-én elkezdődik a romániai népszámlálás. A tét óriási, felelősségünk nagy. A népszámlálás eredményei alapján határozzák meg a – következő tíz esztendőre – nemzeti és egyházi közösségeink létszámát a romániai társadalmon belül, ennek függvényében lesz tervezhető a jövőnk, ezek alapján érvényesíthetjük kisebbségi jogainkat, részesülnek állami támogatásban településeink, egyházi és civil intézményeink, szervezeteink. Vállaljuk nemzetiségi, anyanyelvi és felekezeti hovatartozásunkat!

A 2022. március 14. és május 15. között zajló, úgynevezett önálló kitöltési szakasz egyszerre kihívás és nagyszerű lehetőség. Kihívás, hiszen a járvány, az energia-krízis, a háborús fenyegetés szülte mindennapi gondok miatt sokan talán nem veszik komolyan, vagy elmulasztják e feladat teljesítését. Sajnálatos tény továbbá, hogy statisztika alapján a lakosság mindössze 15%-a rendelkezik az online-részvételhez szükséges számítógépes ismeretekkel. Az önálló kitöltés viszont nagyszerű lehetőség arra, hogy országszerte megélénküljön a segítő szándék. Egyházi közösségeinkben nagy számban kapcsolhatunk be olyan személyeket, akik jól kezelik az internetet, hogy segítsenek közösségeink tagjainak megszámláltatásunk ezen szakaszában.

Az online térben történő kitöltés során minden romániai állampolgár – bárhol is él – saját anyanyelvén válaszolhat a népszámlálási kérdésekre. Nagyon fontos, hogy közösségünk minden egyes tagja mellett legyen egy családtag, rokon, közeli ismerős, aki az online térben történő kitöltésnél segít. Ennek érdekében arra kérem és buzdítom híveimet, hogy vállalják a segítségnyújtást. A közösségi feladatvállalás nem mellékes, hanem az egyik legfontosabb szolgálat, hiszen az egyház csak közösségként képes teljesíteni küldetését.

A népszámlálás első napjaiban feltehetően túlterhelt lesz a rendszer, ekkor fognak kiderülni esetleges rendszerhibák és fogalmazódnak meg a kitöltéssel kapcsolatos kérdések. Ezért az tűnik tanácsosnak, hogy az első napokban mindössze olvassuk el a kérdéseket figyelmesen, de a kitöltéssel várjunk áprilisig. Az első napok tapasztalatainak fényében érseki hivatalunk újabb tájékoztatással fog segíteni az önálló kitöltés szakaszában.

Imádságos szeretettel,

                                                                                                              + Gergely

                                                                                               érsek, örmény apostoli kormányzó

(részlet a 2022/IV. érseki körlevélből)