NYILATKOZAT - Lehetetlen összeegyeztetni a keresztény életet a mágiával

A Romániai Püspöki Konferencia szeretné felhívni a katolikus hívek figyelmét a New Age-es szekták és spiritiszta csoportosulások terjedésének veszélyére. Keresztény hangzású kifejezésekkel (pl. „krisztusi energia”), a mágia és a spiritizmus gyakorlásával egy énközpontú és kaotikus lelkiség kialakulásához vezetnek, melyben úgynevezett „angyalok” és „guruk” irányításával részesülünk az „egyetemes energiákból”, hogy „megvilágosodásban”, illetve „gyógyulásban” legyen részünk. Ezek a csoportosulások egy tartalom nélküli szinkretizmussal a kereszténység alaptételeit támadják.

Tévedéseik közül az egyik az emberi természet és az isteni kegyelem összemosása, mely tévedés gyökerei a naturalizmus tanításába nyúlnak vissza. A zsidó-keresztény személyes Isten létét tagadva teremtett dolgokat tesznek imádás tárgyává és mellőznek mindent, ami a természetfölötti és isteni.

Kézföltétel, energiák és szellemek megidézése, nem csekély tagsági díj befizetése – mind olyan elemek, amelyek ezt a kaotikus lelkiséget jellemzik.

A gyakori spiritiszta áramlatok közül a Reiki különleges figyelmet érdemel, hisz a román társadalomba nagymértékben beszivárgott és úgy jelenik meg, mint az orvostudomány szerves része, mint egy olyan módszer, amely mindenki számára elérhető a gyógyulás és a boldogságkeresés útján.

Valójában a Reiki egy okult gyakorlat, amely a mágia tanítására épít:
– az „asztrális világ szellemi lényeit” idézik meg (a keresztény hagyomány ezeket a démoni lelkek közé sorolja), hogy ezek segítségével gyógyításokat végezzenek;
– a naturalista miszticizmust vallva azt tartják, hogy az ember a mindenhol jelenlévő „isteni energia” kiáramlása;
– mint ennek az isteni energiának a kiáramlása az ember mindentudó és mindenható képességgel bír; elég csupán birtokában lenni annak az energiának, és tudatára ébredni az ismételt beavatások által;

Valójában olyan gyakorlattal állunk szemben, amely

  1. tagadja a természetfölötti Isten létét;
  2. vallja az ember természetes istenségét, következésképpen fölöslegessé teszi a Megváltó szükségességét;
  3. hatékonysága teljes egészében az „asztrális világ” gyanús lényeivel kötött kapcsolatra épül, ami okult beavatási szertartások alkalmával jön létre.

A hívek lelki javát szem előtt tartva felhívjuk a figyelmet arra, hogy lehetetlen a kinyilatkoztatáshoz (Szentírás, Szent Hagyomány, Tanítóhivatal) hűséges keresztény életet összeegyeztetni a mágiával.