Őszi papi rekollekció programja

Ez évi első körlevelünkben meghirdetett program keretében, az őszi lelki napokat a következő beosztás szerint szervezzük meg a főesperesi központokban:

  1. – Első körben

Előadók: Farkas Balázs, a NEK Titkárság irodaigazgatója, Marik Gergely, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyei missziós referense és Ft. Veress Sándor, a NEK-re való készületi év hazai koordinátora

Téma: „miNEK? kiNEK? mindenkiNEK? – Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra (NEK) való készület

 

Október 7-én, hétfőn

Kézdivásárhelyen

Október 8-án, kedden

Brassó-Bolonyán

Október 9-én, szerdán

Csíksomlyón

Október 10-én, csütörtökön

Székelyudvarhelyen

                     

 

 

 

 

 

 

 

  1. – Második körben

Előadók: Főtisztelendő Fábry Kornél, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus főtitkára

Téma: „miNEK? kiNEK?mindenkiNEK? – Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra (NEK) való készület

Október 7-én, hétfőn

Gyergyószentmiklóson

Október 8-án, kedden

Marosvásárhelyen

Október 9-én, szerdán

Kolozsváron

Október 10-én, csütörtökön

Alvincen

A szokott időben tartsák meg a koncelebrációs szentmisét, a kerület valamennyi papjának részvételével.

A szentmise után külön elmélkedésen vesznek részt a Paptestvérek, majd ezt követően elvégezhetik szentgyónásukat. Az előadást és megbeszélést lehetőleg közös ebéd kövesse, ahol kötetlen együttlét keretében megbeszélhetik közös gondjaikat és terveiket.

Amennyiben igény mutatkozik a rekollekciós téma elmélyítésére, folytatni lehet a beszélgetést ebéd után is.

Valamennyiük cselekvő részvételére számítunk.

(részlet a 2019/VII. érseki körlevélből)