Papi Szenátus létrehozása

Főegyházmegyénk Papi Szenátusa a C.I.C. 501. 2 §. értelmében 2019. december 24-én megszűnt. Ezzel kapcsolatosan az Egyházi Törvénykönyvünk 495–502. kánonjai és a Papi Szenátus érvényben lévő szabályzata rendelkezik.

A nagyböjti rekollekciós összejöveteleken a kerületek lelkipásztorai megválasztották képviselőjüket. Ugyanezt tették a Főszékeskáptalan, a BBTE Róm. Kat. Teol. Kar paptanárai és a Nagy- és Kisszeminárium elöljáró papjai.

A választott és jog szerinti tagok mellett általam kinevezett tagokkal egészül ki a papi szenátus. A szenátusi feladatra jelölteket kinevezem a Szabályzatban meghatározott időre (5 év) és ezennel a Gyulafehérvári Főegyházmegye Papi szenátusát létrehozom:

 

PAPI SZENÁTUS – CONSILIUM PRESBYTERIALE

a Gyulafehérvári Főegyházmegyében 2020. március 31. – 2025. március 31. között:

 

       A. V á l a s z t o t t   t a g o k

 

1.

Msgr. Szász János id.

Gyulafehérvári és Hunyadi, Szeben-Fogarasi főesperesi kerületekből

2.

Ft. Hajdú János

Sepsi-Barcasági főesperesi kerületből

3.

T. Péter Arthúr

Kézdi-Orbai főesperesi kerületből

4.

5.

Ft. Takó István

Msgr. Geréd Péter

Kolozs-Dobokai, Belső-Szolnoki, Aranyos-Tordai főesperesi kerületekből

6.

7.

Ft. Balla Árpád

Ft. Bertalan László

Marosi, Küküllői és Erzsébetvárosi főesperesi kerületekből

8.

Ft. Pál Vilmos Barna

Alcsík-Kászoni főesperesi kerületből

9.

Ft. Bálint Emil

Felcsíki főesperesi kerületből

10.

Ft. Keresztes Zoltán

Gyergyói főesperesi kerületből

11.

Ft. Mátyás Károly

Székelyudvarhelyi főesperesi kerületből

12.

Ft. Dr. András István

Hittudományi Főiskola és Kisszemináriumból

13.

Ft. Dr. Oláh Zoltán

Főszékeskáptalan képviselője

14.

Ft. Dr. Vík János

BBTE Róm. Kat. Teol. Kar képviselője

 

      B. J o g  s z e r i n t i    t a g o k

 

1.

Msgr. Dr. Lukács Imre Róbert

általános helynök

2.

Ft. Hurgoi János

irodaigazgató

3.

Fr. Urbán János P. Erik OFM

érseki helynök, ferences tartományfőnök

 

       C. K i n e v e z e t t    t a g o k

 

1.

Ft. Ilyés Zsolt

plébános

2.

Ft. Bodor Attila

plébános

3.

Ft. László Attila

plébános

4.

Ft. Dávid György

plébános

5.

T. Fülöp Zsombor

segédlelkész

         A járvány következtében kialakult helyzet miatt a tervezett szenátusi gyűlésre nem kerülhetett sor, de Húsvét ünnepe után, a szenátusi tagok véleményét is meghallgatva, igyekszem megtalálni a törvények biztosította keretek közötti összehívás módját, hogy a szenátusi szakbizottságok létrehozására, azok titkárainak megválasztására mielőbb sor kerülhessen.

 

 

 

A járvány ideje alatt körleveleinket csak elektronikus formában tesszük közzé.

A későbbiekben sor kerül mindezen körlevelek nyomtatott változatának kiadására és kézbesítésére.

 

Gyulafehérvár, 2020. április 3.                                                                      + Gergely s.k.