Papi Szenátus újraválasztása

Főegyházmegyénk Papi Szenátusának mandátuma folyó év augusztus 31-ével lejár.

Egyházi Törvénykönyvünk, a C.I.C. II. rész – III. fejezetében: De Consilio Presbyteriali et de Collegio Consultorum címen rendelkezik, a 495-502. kánonokban ezzel kapcsolatban.

A tavaszi rekollekciós összejövetele-ken, a kerületek lelkipásztorai megválasz-tották képviselőjüket. Ugyanezt tette a Főszékeskáptalan és a Hittudományi Kar is.

A választott és jogszerinti tagokat, kinevezett tagokkal egészítettem ki, amelynek alapján Papi Szenátusunk össze-tétele a következő:

PAPI SZENÁTUS – CONSILIUM PRESBYTERIALE

tagjai a Gyulafehérvári Főegyházmegyében 2014. szeptember 1 – 2019. szeptember 1. között:

 

  1. Választott tagok:

 

1.

Msgr. Szász János id.

Gyulafehérvári és Hunyadi főesperesi kerületekből

2.

Hajdú János

Sepsi-Barcasági, Szeben-Fogarasi, Erzsébetvárosi

főesperesi kerületekből

3.

Boros Vilmos

Kézdi-Orbai főesperesi kerületből

4.

Kovács Sándor

Msgr. Geréd Péter

Kolozs-Dobokai, Belső-Szolnoki, Aranyos-Tordai főesperesi kerületekből

6.

7.

Oláh Dénes

Balla Árpád

Marosi és Küküllői főesperesi kerületekből

8.

Pál Vilmos Barna

Alcsík-Kászoni főesperesi kerületből

9.

Bálint Emil

Felcsíki főesperesi kerületből

10.

Borka Ernő

Gyergyói főesperesi kerületből

11.

Mátyás Károly

Székelyudvarhelyi főesperesi kerületből

12.

Dr. Oláh Zoltán

Hittudományi Főiskolák és Kisszemináriumból

12.

Msgr. Dr. Marton József

Főszékeskáptalan képviselője

 

  1. Jogszerinti tagok:

 

1.

Msgr. Tamás József

segédpüspök, általános helynök

2.

Msgr. Potyó Ferenc

általános helynök, irodaigazgató

3.

Hurgoi János

érseki titkár

4.

fr. Dr. Orbán Szabolcs O.F.M.

ferences tartományfőnök.

 

  1. Kinevezett tagok:

1.

Dr. Holló László

Erdélyi Római Katolikus Státus Alapítvány elnöke

2.

Msgr. Dr. Darvas Kozma József

csíkszeredai plébános

3.

Dr. Horváth István

főtanfelügyelő

4.

Varga Rezső

főegyházmegyei vagyonkezelő

5.

Msgr. Portik H. Kelemen

főesperes–plébános

6.

Tamás Barna

ifjúsági főlelkész

7.

László István

segédlelkész

 

TANÁCSOSOK TESTÜLETE (Collegium Consultorum)

tagjai a Gyulafehérvári Főegyházmegyében 2014. szeptember 1 – 2019. szeptember 1. között:

 

Választott tagok:

 

1.

Hajdú János

2.

Boros Vilmos

3.

Kovács Sándor

4.

Pál Vilmos Barna

5.

Mátyás Károly

6.

Msgr. Dr.Marton József

 

Jogszerinti és kinevezett tagok:

1.

Msgr. Tamás József

2.

Msgr. Potyó Ferenc

3.

Dr. Orbán Szabolcs OFM

4.

Dr. Holló László

5.

Msgr. Dr. Darvas K. József

6.

Dr. Horváth István

Valamennyi Paptestvéremnek ezúton is kívánok pihentető szabadságolást, testi-lelki felüdülést eredményező pihenést, majd ezt követően kitartó lelkipásztori szolgálatot.

 

Gyulafehérvár, 2014. július 10.
 

 

György s.k

     érsek