Plébánosi vizsgát tettek

2013. november 14-én, a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskolán, a plébánosi vizsgáztató bizottság előtt, eredményesen vizsgáztak, az érvényben lévő előírásoknak megfelelően:

  • Fülöp László – Gelence
  • Hölgyes Pál-Zsolt – Székelyudvarhely
  • Kiss Attila – Óradna

Az eredményesen letett plébánosi vizsgával eleget tettek az Egyházi Törvény-könyv (C.I.C.) 521. k. 3§-a elvárásának. Ennek értelmében a plébánosi hivatalra pályázhatnak, „visszavonásig” terjedő joghatóságot igényelhetnek és a plébánosi cím viselésére is jogosultak, amennyiben ennek megfelelő kinevezést nyernek.

A plébánosi vizsgára való előkészület és annak letétele jó alkalom a korábban tanult anyagot felfrissítésére, elmélyítésére.

A plébánosi vizsga szabályzatának 2§.-ban ez áll: „Plébánosi vizsga nélkül senki sem használhatja a plébánosi címet, nem kaphat végleges, visszavonásig szóló igehirdetési és gyóntatási joghatóságot, NEM PÁLYÁZHAT PLÉBÁNIÁRA”.

Ennek a kitételnek a jövőben is nyoma-tékkal érvényt szeretnénk szervezni. Aki plébánosi vizsga nélkül pályázik plébániára, tudnia kell, hogy sikeresen vizsgát tett paptestvérei előnyt élveznek vele szemben.

Örvendetes dolog, hogy főegyházmegyénkben is egyre több azon papok száma, akik magasabb tudományos fokozat megszerzéséért hajlandók tovább tanulni és dolgozni. A magunk részéről csak kérni és bátorítani tudjuk azon testvéreinket, akik még nem tették le a plébánosi vizsgát, hogy éljenek a lehetőséggel.