Plébánosi vizsgát tettek

2019. november 14-én, a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskolán, a plébánosi vizsgáztató bizottság előtt, eredményesen vizsgáztak, az érvényben lévő előírásoknak megfelelően:
1. Benedek Károly – Brassó Bolonya
2. Lörincz Barnabás – Gyergyóremete
3. Papp Antal – Zetelaka
4. Tódor Attila – Gyulafehérvár
Az eredményesen letett plébánosi vizsgával eleget tettek az Egyházi Törvénykönyv (C.I.C.) 521.k. 3 §–a elvárásának. Ennek értelmében a plébánosi hivatalra pályázhatnak, „visszavonásig” terjedő joghatóságot igényelhetnek és a plébánosi cím viselésére is jogosultak, amennyiben ennek megfelelő kinevezést kapnak.
Van, aki nem veszi jó néven, de ennek ellenére megismételjük a plébánosi vizsgával kapcsolatos korábbi közleményünket:
– A plébánosi vizsga szabályzatának 2. §–ban ez áll: „Plébánosi vizsga nélkül senki sem használhatja a plébánosi címet, nem kaphat végleges, visszavonásig szóló igehirdetési és gyóntatási joghatóságot, NEM PÁLYÁZHAT PLÉBÁNIÁRA.”
Reméljük, hogy ennek a kitételnek az új főpásztor is érvényt fog szerezni. Aki plébánosi vizsga nélkül pályázik plébániára, annak tudnia kell, hogy sikeresen vizsgát tett paptestvérei, előnyt élveznek vele szemben.
Továbbra is szeretettel kérjük és bátorítjuk azon Testvéreinket, akik még nem tették le a plébánosi vizsgát, hogy éljenek a lehetőséggel.

(részlet a X./2019. érseki körlevélből)