Pótfelvételi a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceumba

A gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum felvételit (II. szesszió) hirdet a 2018/2019-es iskolai évben induló IX. osztályának – az I. szesszióból fennmaradt 6 helyére ­– azon „egyház-közelibb” fiúknak, akik sikerrel elvégezték a VIII. osztályt, magaviseletük 10-es, 2018. szept. 15-ig nem töltik be a 18. életévüket – elégedetlenek a számítógépes elosztás kínálta lehetőséggel, szeretnek tanulni és még nem iratkoztak be más tanintézménybe.

2018. szeptember 03.

Beiratkozás a képességvizsgára, valamint az anyanyelvi próbára (ha szükség).

2018. szept. 04-05.

A képességvizsga (illetve az anyanyelvi próba) lezajlása. Az eredmények kifüg-gesztése. A felvett tanulók beírása.