S-au finalizat parțial lucrările de restaurare la reabilitarea învelitorii și consolidarea șarpantei la ansamblul bisericii și mănăstirii romano-catolice din Vințu de Jos

S-au finalizat parțial lucrările de restaurare la reabilitarea învelitorii și consolidarea șarpantei la ansamblul bisericii și mănăstirii romano-catolice din Vințu de Jos, județul Alba care au fost finanțate în cadrul subprogramului Intervenții de urgență (ante și post-dezastru), organizat de către Institutul Național al Patrimoniului (INP) – Timbrul Monumentelor Istorice – sesiunea I/2022, Guvernul României prin Secretariatul de Stat pentru Culte, Guvernul Maghiar și din donațiile credincioșilor. Proiectul de restaurare a bisericii și a mănăstirii franciscane din Vințu de Jos a fost elaborat de către biroul de arhitectură Mossfern, fiind finanțat în cadrul subprogramului elaborarea documentațiilor din cadrul INP.

La începerea intervențiilor de reabilitare din 2022, ansamblul de clădiri a fost acoperit cu patru tipuri de învelitoare ceramică, dintre care niciuna nu mai era în producție. Starea lor de degradare indicau necesitatea schimbării acesteia într-un singur tip de învelitoare ceramică. Învelitoarea de tablă zincată regăsită în diferitele zone ale clădirii, respectiv șorțurile de tablă au fost schimbate în tablă de zinc. Conform tehnicilor tradiționale, țiglele de coamă au fost așezate în mortar și fixate mecanic.

Șarpanta sanctuarului și al absidei prezentau degradări severe, cauzate de rezolvarea defectuasă a scurgerii apelor meteorice din zona dintre santuar și claustru. Prin geometria șarpantei s-a format o zonă ferită de vânt între acoperișul sanctuarului, respectiv frontonul care închide șarpanta claustrului, care periodic s-a umplut cu frunzele copacilor din jur, respectiv cu zăpadă în timpul iernii, menținând umiditate continuă în această zonă, cât grinzișoarele s-au degradat până dispariție aproape completă, respectiv căpriorii au început să se descarce direct pe pereți, respectiv boltă, generând crăpături severe pe acestea. Învelitoarea supusă la încovoiere în urma deplasării căpriorilor s-a degradat accentuat, astfel pur și simplu nu mai asigura etanșeitate suficientă împotriva ploilor, ajungând la accelerarea ritmului degradărilor.
Cu ocazia intervențiilor de reabilitare, s-au înlocuit toate elementele degradate și subdimensionate ale șarpantei. Pentru a elimina factorii care au provocat degradarea șarpantei, s-a completat geometria acoperișului sanctuarului cu un volum de racord cu mănăstirea. Toate elementele de lemn ale șarpantei au fost tratate împotriva atacului bilogic (fungic și insecte xilofage), respectiv s-a ignifugat. Profilele de tencuială degradate de la streașină au fost refăcute cu materiale și tehnici similare cu cel existent. Suprafața reparațiilor de parament va fi zugrăvită cu ocazia intervențiilor de reabilitare ale fațadelor, care vor urma în etape ulterioare de reabilitare a fațadelor. Jgheaburile din tablă zincată, subdimensionate s-au înlocuit cu jgheaburi din tablă de zinc, cu gabarit adecvat suprafețelor de învelitoare deservite de acestea.

Mulțumiri domnilor arhitecți Macalik Arnold și Szilágyi-Bartha József, doamnei secretare Gilyén Annamária, doamnei Kirizsán Imola proiectant rezistență, firmei Inventum Construct SRL, domnului László Dezső și colegilor săi.

Prin restaurarea învelitorii bisericii s-a încheiat prima importantă etapă a reabilitării ansamblului monumental, astfel s-a realizat întârzierea degradării edificiului. Reablilitarea integrală a mănăstirii mai are de așteptat, însă cu harul lui Dumnezeu și ajutorul oamenilor vom finaliza.

Primim și pe mai departe donațiile dumneavoastră pe contul bancar al parohiei deschis la BCR Alba: RO30 RNCB 0009 0213 8281 0001. Vă mulțumim! Pr. Veres Stelian

A beavatkozási munkálatok 2022-ben:

Az alvinci római katolikus templom tetőszerkezetének helyreállítási munkálatai és a tetőszerkezet megerősítése befejeződött, a kolostor tetőszerkezete még a régi.

A restaurálás elkezdése a Román Állam Nemzeti Örökségvédelmi Intézetének, a magyar kormány Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságának, a román állam Vallásügyi Államtitkárságnak és az adományozóknak köszönhetően vált lehetővé. A restaurálás tervezését a Mossfern kolozsvári építészeti iroda végezte, ugyancsak a Román Állam Nemzeti Örökségvédelmi Intézetének támogatásával.

2022-ben a rehabilitációs munkálatok az épületegyüttes templom részének födémcseréjére irányultak. A beavatkozások kezdetén az épületegyüttes tetőzetét négyféle cserép borította, amelyek közül egyiket sem gyártják már. A héjazat állapota azt jelezte, hogy egyetlen típusú cserepet érdemes használni. Ugyanakkor az épület különböző részein található fémlemez burkolatokat és kötényeket cinklemezre kellett cserélni. A kivitelezés során a hagyományos technikák szerint jártak el, a gerinclemezeket habarcsba fektették és mechanikusan rögzítették. Az eresz romlott vakolatprofiljait a meglévőhöz hasonló anyagokkal és technikával állították helyre. A kijavított homlokzat felületét a későbbi homlokzat-rehabilitációs munkálatok során újrafestik. Az alulméretezett horganyzott fémlemez ereszcsatornákat az általuk kiszolgált tetőfelületeknek megfelelő vastagságú cinklemez ereszcsatornákkal cserélték ki.

Továbbá megállapították, hogy a szentély és az apszis tetőszerkezete súlyosan megromlott, amit a szentély és a kerengő közötti terület esővízelvezetésének hibás megoldása okozott. A szentély és a kerengő tetőszerkezetét lezáró nyeregtető között időszakosan a környező fák levelei és télen a hó nedvességet okozott. Ezen a területen a szarufák szinte teljesen elpusztultak, illetve közvetlenül a falakra és a boltozatra kezdtek nehezedni, súlyos repedéseket okozva. A tetőszerkezet, amely a szarufák mozgása következtében meghajlott, erősen károsodott, így nem nyújtott többé elegendő tömítést az eső ellen, és a romlás üteme felgyorsult. A helyreállítási munkálatok során a tetőfedés valamennyi károsodott és alulméretezett elemét kicserélték. A tető romlását okozó tényezők kiküszöbölése érdekében a szentély feletti tető geometriáját a kolostor tetőszerkezetéhez igazították. A tetőszerkezet minden faelemét kezelték a biológiai kórokozók (gombák és fafaló rovarok) ellen és tűzvédelemi szempontból.
Köszönet Macalik Arnold és Szilágyi-Bartha József tervezőknek, Gilyén Annamária titkárnőnek, Kirizsán Imola statikusnak, a kivitelező Inventum Construct SRL-nek, László Dezsőnek és munkatársainak.

Befejeződött az első, de nagyon fontos felújítási szakasz, amely által a templom tetőszerkezete megújult és e fontos műemléképület állagának romlása ezáltal fékezve lett. Még a teljes felújítástól messze állunk, de bízunk abban, hogy Isten és az embertársak segítségével a teljes restaurálás megvalósulhat.

Továbbra is várjuk nagylelkű adományaikat az alvinci plébánia bankszámlaszámájára: RO30 RNCB 0009 0213 8281 0001, BCR Alba. Köszönjük!

Veres Stelian