Sematizmusunk újra megjelenik

Karácsonyra megjelenik aktualizált sematizmusunk A GYULAFEHÉRVÁRI FŐEGYHÁZMEGYE NÉV- ÉS CÍMTÁRA – 2014. címmel.
Bevált gyakorlat, hogy két évente kiadjuk sematizmust, mert időközben számos adat módosul, vagy időszerűtlenné válik, s ezáltal az adattár nem felel meg az elvárásoknak.

Az adatgyűjtést a Paptestvérek és főesperesi központok hatékony közreműködésével végeztük. Segítő munkájukért ezúton is köszönetünket szeretnénk tolmácsolni.

A plébániáknak szánt példányokat a főesperesi központokba fogjuk eljuttatni. Aki ezen kívül is szeretne sematizmust kérni, ezt az Érseki Hivataltól igényelheti.

A hatékony kapcsolattartás, a hivatali és személyes összeköttetés, valamint információcsere szempontjából, elengedhetetlenül szükséges főegyházmegyénk ezen megújított adattára.

(2014./X. érseki körlevél)