Sepsibükszád ellátását Ft. Bilibók Géza plébánosra bíztuk

 

A sepsibükszádi plébánián bekövetkezett tűzeset, rendkívüli terhet és kihívást jelentett Főtisztelendő Bakó Ferenc szentszéki tanácsos, plébános úrnak. Ügybuzgósága és lelkesedése ellenére is, többször szorult korházi kezelésre. Orvosai azt javasolták, hogy átmenetileg kérjen felmentést a lelkipásztori szolgálat alul. Plébános úr helyzetét, megértéssel fogadtuk.
Ennek értelmében, előzetes egyeztetést követően, folyó év június 1-től, Főtisztelendő Bilibók Géza tusnádfürdői plébános urat bíztuk meg, korábbi megbízatásai mellett, Sepsibükszád oldallagos lelkipásztori ellátásával. Rá hárul az új plébánia felépítése is.

A jó Pásztor áldása kísérje áldozatos és felelős szolgálatát.

(részlet a 2019/V. körlevélből)