Statisztikai adatok beküldésére emlékeztető

Ismételten emlékeztetjük Főtisztelendő Paptestvéreinket, hogy az előző évek gyakorlatához híven, a 2018-as év statisztikai adatait 2019. január 15-ig szíveskedjenek beküldeni a Főesperesi hivatalokba, a korábban közölt szempontok szerint.

A beérkezett adatokat a főesperesi központok összesítik és 2019. január 31-ig eljuttatják az Érseki Hivatalba, ahonnan a Szentszék Statisztikai Hivatalához továbbítjuk.

A sokrétű lelkipásztori feladatok ellenére is, szeretettel kérjük, hogy a statisztikai adatokat szíveskedjenek határidőre beküldeni.

Köszönjük megértő közreműködésüket.

(körlevél 2018/XIII.)