Székesegyházi búcsú és Papnevelő Intézetünk tanévnyitója

Szeptember 29-én, Szent Mihály főangyal ünnepén, Főegyházmegyénk és Székesegyházunk védőszentjének a napján tartjuk Székesegyházunk búcsúját, melynek keretében tartjuk Hittudományi Karunk tanévnyitó Veni Sancte-ját is.

Az ünnepi szentmise de. 11 órától kezdődik, hogy a távolabbról jövők is elérjenek.

E napon van Isten Szolgája Márton Áron püspök halálának 38. évfordulója.

Imádkozzunk boldoggá avatásáért!

(részlet a 2018./IX. érseki körlevélből)