Székesegyházunk búcsúja, olajszentelés és Veni Sancte

Szeptember 29-én, Szent Mihály főangyal ünnepén, főegyházmegyénk és székesegyházunk védőszentjének napján tartjuk székesegyházunk búcsúját. Az elmaradt nagycsütörtöki olajszentelést is a búcsús szentmise keretében tartjuk meg, amely egyben a Szeminárium Veni Sancte-ünnepe is (a Római Katolikus Teológiai Kar Pasztorálteológiai Intézetének tanévnyitója).

Az ünnepi szentmise de. 11 órától kezdődik. A járványhelyzet miatt idén meghívás helyett felhívással kell a Főtisztelendő Paptestvérekhez fordulnom: megértésükben bízva otthon maradásra kérem őket. Zarándoklatot ne szervezzenek, közöljék a hívekkel, hogy az ünnepi szentmisébe a templom.ro oldalon lehet bekapcsolódni. Csupán a Főtisztelendő Főesperes urak (vagy az őket helyettesítő papok) jelenlétére számítunk. Őket is arra kérem ugyanakkor, bárki a megfázás tüneteit érzi, köhög, lázas, maradjon otthon. Az ünnepi szentmise után közös ebédre nem kerül sor, hogy minél inkább védjük egymást. Köszönjük a kedves paptestvérek és hívek megértését!

Ez a nap Isten Szolgája Márton Áron püspök halálának 40. évfordulója.

Imádkozzunk boldoggá avatásáért!

(Részlet a 2020./XI. érseki körlevélből)