Székesegyházunk búcsúja, Papnevelő Intézetünk tanévnyitója, Isten Szolgája Márton Áron püspök halálának 42. évfordulója

2022. szeptember 29-én, csütörtökön, Szent Mihály főangyal ünnepén, főegyházmegyénk és székesegyházunk védőszentjének napján tartjuk a székesegyház búcsúját. A de. 11 órakor kezdődő ünnepi szentmise főcelebránsa és szónoka Dr. Ternyák Csaba egri érsek.

A székesegyházi búcsúra szeretettel hívom és várom Paptestvéreimet és Híveimet.

Mint minden évben, idén is az ünnephez társul Papnevelő Intézetünk tanévnyitója, ünnepélyes Veni Sancte-val. Imádkozzunk kispapjainkért, a nevelőkért és tanárokért, papi hivatásokért!

Ez a nap Isten Szolgája Márton Áron püspök halálának 42. évfordulója. Imádkozzunk boldoggá avatásáért!

(részlet a 2022/IX. érseki körlevélből)