Személyi és szervezeti változások főegyházmegyénkben

Folyó év augusztus 1-jével az alábbi személyi változásokra kerül sor a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegyében.
A. ÚJMISÉSEK
2023. június 29-én, Szent Péter és Szent Pál apostolok főünnepén pappá szenteltem a gyulafehérvári székesegyházban két diakónusunkat. A szentelést követően megkapták kinevezésüket első szolgálati helyükre:
• Ferencz Zsoltot a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király plébániára,
• Virág Istvánt a szászrégeni plébániára neveztem ki segédlelkésznek.
B. SEGÉDLELKÉSZEK
• Bereczki Attila-Szabolcsot a Brassó-Bolonya plébánia segédlelkészévé neveztem ki.
• Pál Áront felmentettem a Brassó-Bolonya plébánia segédlelkészi beosztásából és a medgyesi plébánia segédlelkészévé neveztem ki.
• Albert István-Csabát felmentettem a szászrégeni plébánia segédlelkészi beosztásából és kineveztem a gyergyóremetei plébániára segédlelkésznek.
• Olasz Bélát felmentettem a Kézdivásárhely-Kanta plébánia segédlelkészi beosztásából és kineveztem a székelyudvarhelyi Szent Miklós plébániára segédlelkésznek és a Tamási Áron Gimnáziumba iskolalelkésznek.
• Ilyés Lehelt felmentettem a székelyudvarhelyi Szent Miklós plébánia segédlelkészi és a Tamási Áron Gimnázium iskolalelkészi beosztásából és kineveztem a Kézdivásárhely-Kanta plébániára segédlelkésznek és a Nagy Mózes Elméleti Líceumba iskolalelkésznek.
• Fülöp Sándor-Szabolcsot felmentettem a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király plébánia segédlelkészi beosztásából és kineveztem a zetelaki plébániára segédlelkésznek.
C. PLÉBÁNOSOK, LELKÉSZEK, PLÉBÁNIAI KORMÁNYZÓK
• Csíki Szabolcsot, egyéb megbízatásaiban megerősítve, felmentettem a Főegyházmegyei Ifjúsági Főlelkészi beosztásából.
• Csapai Árpád-Szilárd csíkszeredai egyetemi lelkészt felmentettem eddigi beosztásából.
• Simon Imre imecsfalvi plébánost felmentettem eddigi beosztásából és kineveztem Főegyházmegyei Ifjúsági Főlelkésznek és csíkszeredai egyetemi lelkésznek.
• Obermájer Ervin-Istvánt, viceposztulátori és posztulátori feladatkörében megerősítve, felmentettem a csíkszeredai Szent Ágoston plébánia kisegítő lelkészi beosztásából és kineveztem Imecsfalva plébánosává.
• Boga Norbert medgyesi segédlelkészt felmentettem eddigi beosztásából és pusztakaláni plébánossá neveztem ki.
• Kovács István-László gyergyóremetei segédlelkészt felmentettem eddigi beosztásából és kőhalmi plébánossá neveztem ki.
• Ráduly István-Zsolt kőhalmi plébánost felmentettem eddigi beosztásából és Torda plébánosává, valamint a sínfalvi plébánia kormányzójává neveztem ki.
• György Ferenc tordai plébánost és sínfalvi plébániai kormányzót felmentettem eddigi beosztásából és aranyosgyéresi plébánossá, valamint Harasztos plébániai kormányzójává neveztem ki.
• Szőcs Csaba szászfenesi plébánosra rábíztam Alsójára filia ellátását is.
• Ifj. Szász János pusztakaláni plébánost felmentettem eddigi beosztásából és Fenyéd plébánosává, valamint a küküllőkeményfalvi plébánia kormányzójává neveztem ki.
• Táncos Levente-György küküllőkeményfalvi plébánost és fenyédi plébániai kormányzót felmentettem eddigi beosztásából és csíkkozmási plébánossá neveztem ki.
• Fejér Mátyás csíkkozmási plébánost felmentettem eddigi beosztásából és bögözi plébánossá neveztem ki.
• Madarász Attila bögözi plébánost felmentettem eddigi beosztásából és csíksomlyói plébánossá neveztem ki.
• Papp Antal zetelaki plébánost felmentettem eddigi hivatalából.
• Balázs Imre zetelaki kisegítő lelkészt felmentettem eddigi beosztásából.
• Göthér Gergely csíksomlyói plébánost felmentettem eddigi beosztásából és zetelaki plébánossá neveztem ki.
• Dr. Ágoston Ferenc segesvári plébánost felmentettem eddigi beosztásából és a csíktaplocai plébánia kisegítő lelkészévé neveztem ki.
• Puskás Attilát, a Temesvári Egyházmegyéből való visszatérése után, segesvári plébánossá neveztem ki.
• Drócsa László nyárádszeredai plébánost felmentettem eddigi beosztásából és csíkmindszenti plébánossá neveztem ki.
• Dr. Bakó Csongort, marosvásárhelyi kórházlelkészi megbízatásában megerősítve, nyárádszeredai plébánossá neveztem ki.
• Gábos Zoltánt, eddigi megbízatásaiban megerősítve, sepsibükszádi plébánossá neveztem ki.
• Bilibók Géza tusnádfürdői plébánost felmentettem a sepsibükszádi plébánia kormányzói beosztásából.
• Faragó Istvánt, eddigi megbízatásaiban megerősítve, Fotos, Martonos, Étfalva, Zoltán és Gidófalva filiák ellátásával bíztam meg.
• Nagy József kézdimartonosi plébánost felmentettem az ojtozi plébánia kormányzói beosztásából.
• Csomós László berecki plébánost kineveztem az ojtozi plébánia kormányzójává.
• Ifj. László Istvánt, eddigi feladatkörében megerősítve, a lengyelfalvi plébánia kormányzójává neveztem ki.
• Palkó Ágostont, eddigi megbízatásaiban megerősítve, Hidegvölgy filia ellátásával bíztam meg.
D. VÁLTOZÁSOK A KÖZPONTBAN
• Hurgoi Sándort, a Szombathelyi Egyházmegye papját, július 1-ei hatállyal kezdődően főegyházmegyénkbe inkardináltam és a gyulafehérvári Papnevelő Intézet fegyelmi prefektusává neveztem ki.
E. NYUGÁLLOMÁNYBA VONULTAK
• Csató Béla, 79. életévét betöltött székelylengyelfalvi plébánost, hűséges szolgálatát megköszönve, felmentettem eddigi beosztásából és nyugállományba engedtem. Jó egészséget és áldott, hosszú nyugdíjas éveket kívánok.
• Demeter Gergely csíkmindszenti plébánost saját kérésére felmentettem eddigi hivatalából. Szolgálatát megköszönve, kívánok jó egészséget.
• Balázs Gyula, 75. életévét betöltött aranyosgyéresi plébánost, egészségi állapotára való tekintettel, felmentettem eddigi hivatalából. A szórványban töltött hosszú szolgálatát megköszönve, jó egészséget és áldott nyugdíjas éveket kívánok.
F. 75. ÉVÜKET BETÖLTÖTT PAPOK
• Bakó Antal gyergyóremetei plébánost,
• Bartalus Zoltán Jakab madéfalvi plébánost,
• Fábián Zoltán csíkszentimrei plébánost és
• Szilveszter Imre-Gábor hidegségi plébánost megerősítettem hivatalukban.
G. SZERZETES PAPOK
• Fr. Csáki Ferenc Fülöp OFM újmisést – Fr. Urbán Erik OFM tartományfőnök, érseki helynök előterjesztését elfogadva – székelyudvarhelyi lelkésszé neveztem ki.