Szent Család vasárnapi gyűjtés a családpasztoráció támogatására

A 2019-es esztendő kimagasló eseménye volt Ferenc pápa romániai látogatása. A Szentatya – a családokhoz intézett üzenetében – ezt mondta: „Kedves családok, ti egyben Isten családjának képe is vagytok, ahogy Ő átkarolja gyermekeit. A fiatalokat, a házaspárokat, az időseket, a megszentelt élet képviselőit, papokat, mindnyájunkat, különböző régiókból és hagyományokból származókat. A Szentlélek hív ebbe a családba, és segít, hogy felfedezzük az együtt létezés szépségét, hogy találkozni tudjunk és mindnyájan együtt járjunk az úton. Mindenki saját nyelvével és sajátos hagyományával, de mind annak boldog tudatában, hogy testvérek vagyunk az Úrban” (Ferenc pápa beszéde, Jászvásár, 2019. június 1-jén).

A családegyház víziója Erdélyben mindig több volt, mint egy költői kép. Nálunk is hagyománya és hétköznapjainkat formáló ereje van mindannak, amit Főegyházmegyénk földjén a szép, tisztes, példaszerű családjaink, közösségeink képviselnek falvakon és városokban egyaránt. Az is igaz, hogy korunk beteg gondolatai közénk hatolnak és tömegesen távolítják el családjaink tagjait egymástól. A nehéz napi munka, a folytonos küzdelem, az idegenség, amibe a kenyérkereset űzi őket, kikezdi a családias érzést.

A házasság szentségére épülő keresztény családeszményt szolgálja Főegyházmegyénkben a Pasztorális Bizottság család-munkacsoportja. Munkájuk tervszerű: folytonos és következetes erősítése a házastársi kapcsolatoknak, a gyermek szülei iránti kapcsolatának, a szülők gyermekei iránti szeretetének, s emellett lelki gondozás és támogatás, családi életre nevelés, népnevelés...

Családpasztorációs honlapunk, a
www.csalad.ro
oldalunk ezekről számol be.

Ezúttal köszönetet mondok a lelkipásztoroknak és plébániai közösségeknek, hogy támogatták Főegyházmegyénk családpasztorációját. Előző évben a Szent Család Vasárnapjára meghirdetett gyűjtésből 52.470 lej jött be. Ez az összeg a 2019-es év költségeink 23 százalékát fedezte. Köszönet az adományokért!

A főegyházmegyei családpasztoráció újbóli támogatására tartunk gyűjtést 2019. december 29-én, Szent Család Vasárnapján. A bejött adományokat a főesperesi központokban szeretnénk összesíteni vagy egyenesen a Családirodának is utalható 2020. február 7-ig.

Adataink:
OFICIUL PASTORAL ARHIDIECEZAN PENTRU FAMILII
540053–Târgu-Mureş, P-ţa, Trandafirilor, Nr.61
Tel: 0742-139.380, Fax: 0365–414–187;
Cod fiscal: 27225935. COD IBAN: R048 RNCB 0193 1174 7099 0001
Web: www.csalad.ro – Email: iroda@csalad.ro

(részelt a X./2019. érseki körlevélből)