Szent Mihály ünnepe Kolozsváron

2015. szeptember 29-én nemcsak az érseki székhelyen, hanem Kolozsváron, a Szent Mihály-templomban is búcsút tartottak. Idén is, mint a korábbi években, nagy számban jöttek el a kolozsvári és környékbeli, vagy távolabbról érkezett zarándokok, papok és hívek a főtéri templomba, hogy együtt ünnepeljenek. Ebben az évben a liturgia vezetője Horváth István gyulafehérvári főesperes volt, ő tartotta az ünnepi szentbeszédet is. 
 
 
A liturgián zenei szolgálatot a Szent Cecília kórus és zenekar, valamint a Báthory-líceum vegyeskara teljesített Potyó István karnagy vezetésével, a szentmisén ebben az évben is egy erdélyi szerző, Anton Hubatschek művét szólaltatták meg (Missa VI in C-moll).
 
 
A szentmise végén Kovács Sándor kolozsvári főesperes-plébános köszöntötte a jelenlévőket, a közélet képviselőit, az oktatási intézmények vezetőit és diákjait, a szentmisén részt vevő zarándokokat és megemlékeztetett Márton Áron püspökről, aki nemcsak életével, hanem halála napjával is összefonódik az erdélyi egyházmegyével: pontosan 35 éve, 1980. szeptember 29-én fejeződött be hitvalló földi élete Gyulafehérváron.
 
 
A templom nemcsak azáltal kötődik Márton Áron püspök személyéhez, hogy 1939. február 12-én itt szentelték püspökké, hanem az azt megelőző időszak révén is, ugyanis Kolozsvár ma is szimbólum-jellegű templomának egykor plébánosa volt, ebben a minőségében beiktatására éppen 77 évvel ezelőtt került sor. A nagy püspök emlékét nemcsak a búcsú alkalmával ápolják a kolozsváriak, hanem az év folyamán ima-láncot alkotva fohászkodtak a hívek a város templomaiban Márton Áron boldoggá avatásáért.
 
 
Fodor György felvételei.
További fotók a Szent Mihály plébánia Facebook-oldalán.