Szentírás-vasárnapi felhívás és gyűjtés

Szeptember 30-án emlékezünk Szent Jeromos áldozópapra és egyháztanítóra. A jeles bibliafordítóra való tekintettel, szeptember utolsó vasárnapján ünnepeljük Szentírás vasárnapját, amely a II. Vatikáni Zsinat rendelkezései nyomán született meg.

A Szentírás üzenete terjesztésének elősegítése céljából Szentírás vasárnapján, szeptember 25-én Főegyházmegyénkben idén is gyűjtést szervezünk a Katolikus Magyar Bibliatársulat (KMB) javára, melynek célkitűzései között szerepel többek közt, olyan programok és lelki napok szervezése, amelyek elősegítik a Szentírás teljesebb megismerését. Így Biblia-napokat, Biblia-esteket tart azokon a plébániákon, ahol ezt igénylik.

A KMB az idén is megszervezi a Főegyházmegyei Biblianapot, amelyre Sepsiszentgyörgyön kerül sor október 29-én.

Kérem Paptestvéreimet, hogy szeptember 18-án a szentmisék keretében, illetve a kommunikáció hagyományos és modern eszközeit felhasználva, tájékoztassák a híveket e rendezvényről és a főegyházmegyei gyűjtésről.

A befolyt összeget a főesperesi központokon keresztül összesítve utalják át a Katolikus Magyar Bibliatársulat bankszámlájára:

Asociaţia Catolică Biblică Maghiară

Cod IBAN: RO65RNCB0003037776090001

Banca Comercială Română SA Alba Iulia

Egyben arra biztatom a Paptestvéreket, hogy Szentírás vasárnapja alkalmából szervezzenek híveik, munkatársaik számára szentírásolvasó találkozót, melyhez segítségül szolgálhat az alábbi munkavázlat.

Amikor már nem tudom, hogyan tovább, akkor…

Illés próféta összeomlása, s az út a gyógyulás fele

(1Kir 19, 1-18)

 

  1. Közelítés a szöveghez

Az asztalon kenyér, víz és Szentírás.

1. Voltam olyan helyzetben, amikor mindent feladtam? Milyen volt?

2. Hogyan sikerült továbblépni? Ki segített nekem?

  1. A szentírási rész elmélyítése

Közösen elolvassuk a szentírási részt: 1 Kir 19,1-18.

  1. Mit tesz Illés? Hova megy? Mit jelent a puszta? Hogy érzi magát?

(Csalódott önmagában, csődöt mondott, összeomlott, óhajtja a halálát.)

  1. Ki érinti meg, ki táplálja őt? Mit kér tőle? Mi az első lépés, hogy összeszedje magát, és kilépjen ebből a krízisből?

(„Kelj fel, egyél, mert nagy út vár rád.” Isten kihív ebből a helyzetből, és segítséget nyújt az új élethez. Állj fel, táplálkozz, gyűjts erőt! Egy új perspektíva: előre tekinteni, nem hátra a múltra, hanem fel a Hórebre.)

Mire képes Illés az ajándékba kapott „étel erejével”?

(Felállni, menni, érni.)

Mi a cél?

(Hóreb jelentése: pusztaság, forró, kard. Hóreb: Isten hegye, találkozási pont ég és föld között. Váltakozva használják a Sínai névvel. A szövetségkötés helye.)

  1. Mit jelent a barlang?

(Védelem, biztonság.)

Mi történik a barlangban?

(Párbeszéd Istennel, Illés kimondja, amit érez, panaszkodik. Isten hagyja őt igazságtalanul szenvedni.)

Mit válaszol Isten? Mit jelent ez?

(„Jöjj ki, s állj a hegyre az Úr elé” – Isten kiszólít, hív fel a hegyre, megállni előtte, az Ő színe előtt).

  1. Mit jelentenek a természeti jelenségek: az erős szélvész, a földrengés, a tűz?

(Átmeneti, mulandó. Az erőszakban nincs jelen Isten.)

  1. Az enyhe szellő susogása, halk fuvallat jelentése?

(Hallgatás, a csend szava, gyöngéd, szerető suttogás – Isten tere, a „meghallgatás” tere, egy űr, ahol meghallhatod Isten hangját.)

Illés a csendben meghallja Isten hangját. Mire kéri őt Isten?

(Visszatérni a pusztán át, Illés új konkrét feladatot kap, újra a nagy közösségben látja magát. Isten megbízik benne. Visszatérés: pl. Jónás visszatérése, az Emmauszi tanítványok visszatérése.)

 

  1. Aktualizálás
  1. Hogyan jellemeznéd Illést? Mit jelent a neve?

(ֵEli+jahú: az én Istenem JHVH)

Mit értettél meg?

2. Amikor elfáradtál és feladtad, honnan veszel erőt a tovább lépéshez? Hogyan lépsz tovább?

3. A szenvedésedben megtalálod Istent? Tudsz panaszkodni neki?

4. Meghallod Isten hangját? Felismered a küldetésed és a feladatod a közösségben?

(Ha előre lépsz, mások felé, segít magad mögött hagyni a problémáidat.)

 

„Illés próféta jött ezután; tűzhöz volt hasonló…” (Sir 48,1)

Micsoda próféta vagy te!

Legyőzöd Baál 450 papját.

Halottakat támasztasz fel.

Állhatatos maradsz az elnyomás alatt.

Szembeszállsz a királynővel.

És mégis:

Kétségbeesett vagy - hitetlenkedő - gyilkos.

Ember vagy. Elől jársz.

Bízva abban, hogy Istennel nem vagy egyedül.

...

    Kinek a számára lehetek Illés, ha Isten velem van?

(Armin Haiderer)

(részlet a 2022/IX. érseki körlevélből)