Szentmisék a járvány miatt karantén alá helyezett településeken

A COVID-19 járvány széleskörű terjedése miatt az illetékes állami hatóságok falvakat és városokat zártak és zárnak le. Az eddigi tapasztalat szerint, a szentmiséket nem tiltják, de korlátozzák: csak kültéren lehetségesek. Minden Paptestvért szeretettel és nyomatékkal kérek, hogy tartsa be a helyi hatóságoknak a szentmisékre és vallásos eseményekre vonatkozó rendelkezéseit.

Az Egyházi Törvénykönyv előírásai szerint a megyéspüspök, ha úgy ítéli, felmentést adhat a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól (vö. CIC 87. kán. 1. §.; 1245. kán.). Mindaddig, amíg egy település karantén alatt van és a fentnevezett szigorítások érvényben vannak, e felmentést megadom. Az érintett plébánosokat a szentmisék online közvetítésére biztatom, a kedves híveket az ezekbe való méltó bekapcsolódásra.

Kérek minden Paptestvért és hívőt, hogy maradéktalanul tartsák be a járványügyi intézkedéseket. Plébániáinkon kiemelten és különösen figyeljünk az idősekre, egyedül élőkre, rászorulókra, mindazokra, akik szükséget szenvednek.

(részlet a XI./2020. érseki körlevélből)