Szentségimádás és Eucharisztikus kilenced

A 2020-ra tervezett, de a világjárvány miatt elhalasztott 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus folyó év szeptember 5-12. között kerül megrendezésre Budapesten. A még rendelkezésünkre álló időszakban készüljünk lelkesen a gyümölcsöző részvételre, imádkozzunk állhatatosan a Kongresszus sikeréért és áldást hozó ajándékaiért.

A megfelelő előkészülethez tisztelettel ajánljuk az alábbi két programot.

1. Szentségimádás. A vándor-monstranciák, melyek 2019-ben e célból készültek és az Együtt Jézussal – az Oltáriszentség útja lelki program keretében körbejárták főegyházmegyénket,  Úrnapjától kezdve ismét plébániáról plébániára vándorolnak, segítve bennünket az ünnepre való közösségi előkészületben. Tisztelettel kérjük a Főtisztelendő Főesperes urakat, szervezzék meg kerületükben a szentségimádásokat, alkalmat teremtve minden egyházközség számára a Jézussal való ünnepi találkozásra.

2. Eucharisztikus kilenced tartására hívjuk Úrnapjától kezdődően a Főtisztelendő Paptestvéreket és a kedves híveket, amelyhez ajánljuk Ft. Csiszér Albert ny. esperes homília-vázlatait. (Elérhetőek a www.ersekseg.ro honlapon, a „Dokumentumok” menüpont alatt.)

További információkért Ft. Veress Sándor plébánoshoz, a NEK főegyházmegyei felelőséhez fordulhatnak (zomiatya@yahoo.com).

(Részlet a 2021/VI. érseki körlevélből)