Tanácsosok Testülete

 A Gyulafehérvári Főegyházmegye Tanácsosi Testületének szabályzatát 2020. április 25-én kihirdettem és elrendeltem. A Főegyházmegyei Papi Szenátus megalakulása után, annak tagjai közül a következő papokat neveztem ki tanácsossá:

1. Msgr. Dr. Lukács Imre-Róbert

2. Ft. Hurgoi János

3. Ft. Hajdú János

4. Ft. Ilyés Zsolt

5. Ft. László Attila

6. Ft. Péter Arthur

Az új Tanácsosi Testület megalakításával a korábbi Tanácsosi Testület megszűnt. Megköszönöm a volt tanácsosoknak, hogy tanácsaikkal és véleménynyilvánításukkal segítették főpásztorukat az egyházmegye kormányzásában.

(részelt a 2020./VI. érseki körlevélből)