Új földvisszaigénylési törvény

Felhívjuk figyelmüket a 231. számú törvényre, amely 2018. augusztus 6-án jelent meg a 679. számú Hivatalos Közlönyben. Ez az új jogszabály a 18-1991. számú földtörvény módosította.

A fent említett törvény értelmében 2018. december 6-ig lehet iktatni a helyi földosztó bizottságnál azokat a kéréseket, amelyek a beltelkek tulajdonjogának tisztázására irányulnak. Ezekben az ügyekben mostantól bizonyítékként elfogadják a közjegyző által hitelesített tanú nyilatkozatot is, a területek okirati és valós mérete közötti különbséget pedig topográfiai felméréssel lehet tisztázni. A kültelkek, mezőgazdasági területek esetében, a földet használó valós tulajdonos kérheti a használati jog kataszteri nyilvántartásba vételét.

Plébániák esetében is vannak rendezetlen tulajdonviszonyok, olyan esetek például, amikor a templom vagy a plébánia épülete állami tulajdon vagy fizikai személy tulajdonát képező területre építettek. Az ilyen jellegű tulajdonviszonyok rendezésére nyújt lehetőséget a fent említett jogszabály.

A 231/2018. törvény teljes terjedelemben >>