Újabb kinevezések főegyházmegyénkben

Sajgó Balázs a Caritas lelki igazgatója

Főtisztelendő Sebestyén Ottó, betegeskedése miatt, felmentését kérte a Caritas lelki igazgatói tisztségéből. Kérését elfogadtam és köszönetnyilvánításom mellett e szolgálatból felmentettem. Folyó év augusztus 1-jei hatállyal Főtisztelendő Sajgó Balázs nyárádszeredai plébánost a gyulafehérvári főegyházmegyei Caritas lelki igazgatójává neveztem ki. Megbízatása visszavonásig terjed.

A jó Isten áldása segítse őt felelősségteljes szolgálatában.

Újabb kinevezések főegyházmegyénkben

Tisztelendő Szőcs Csaba távozásával megüresedett a kolozsi plébánia. Ebbe a tisztségbe Tisztelendő Keresztes Olivér Brassó-Belvárosi segédlelkészt neveztem ki.

Tisztelendő Tófalvi Géza betegség címén, külföldön maradt. A megüresedett Kolozsvár – Szent Péteri plébániára – eddigi megbízatásainak megtartásával – Tisztelendő Takó István kolozsvári egyetemi lelkészt neveztem ki.

Tisztelendő P. Nagy István – Tarziciusz OFM atyát betegeskedése miatt áthelyezték Csíksomlyóra.

Ft. Provinciális atya előterjesztésére az esztelneki ferences templom templomigazgatói tisztségébe, fr. Kakucs Szilveszter OFM atyát nevezem ki.

Darvas Kozma József elnöki kinevezése a főegyházmegyei Gazdasági Tanácsba

Főtisztelendő Msgr. Darvas Kozma József pápai káplán, csíkszeredai plébánost eddigi megbízatásainak megtartásával a 492. kánon 1. §. értelmében a gyulafehérvári főegyházmegye Gazdasági Tanácsa elnökének neveztem ki. Mostani kinevezését a tanács hatékonyabb és törvényes működése érdekében foganatosítottam.