Újra megáldják a felújított szentkatolnai templomot

Felújították a szentkatolnai templomot, ünnepélyes megáldása Szent Katalin szűz és vértanú emléknapján, az egyházközség búcsúünnepén, november 25-én lesz. Vargha Béla főesperes áldja meg a templomot.

Kérdésünkre Opra István plébános elmondta, hogy az idén felújították Szentkatolna két filiájának, Hatolykának és Kézdimartonfalvának a templomait. A felújítás szükségességéről a plébános azt mondta, nagyobb javítás utoljára az 1970-es években volt. Három fontos munkálatot végeztek el most: a templom belső festését, a hangosítás felújítását (új hangosító berendezéseket szereltek fel)  és az oltárok és a szószék felújítását. A restaurálást Tódor Előd végezte. A felújítást támogatta a helyi-, illetve a megyei tanács is, de a hívek adományának köszönhető, hogy ez létrejött. A plébános elmondta, hogy a közösség saját ügyének tekinti a helyi értékek megóvását, a közösség tagjai lehetőségükhöz mérten támogatták a felújítási munkálatokat, már évek óta gyűjtöttek a nemes célra.

  

 

***

A szentkatolnai egyházközség az 1332-es pápai tizedjegyzékben Sancta Catherina néven szerepel, így a település lakossága a templom védőszentjéről, Alexandriai Szent Katalinról származtatja a falu nevét. Ez a név a századok folyamán különböző írásokban több változatban fordult elő: 1533 – Zenthkatolna, 1561 – Szent-Katolna, 1694 – Szent Katolna, a későbbiekben Szentkatolna egybeírva szerepel. A régi templom az 1802-es évi földrengéskor összeomlott, helyette 1815–1823, között újat építettek. Hatolyka filia is plébánia volt a középkorban. 1650-ben új templomot, 1668-ban tornyot építettek. Kézdimartonfalva neve 1407-ben bukkan fel először. Templomának építését, stíluselemei alapján, a 13. századra teszik. A reformáció idején lakossága a templommal együtt református lett, Alsócsernáton filiája volt. 1974-ben Harai János alsócsernátoni plébános építtetett imaházat.

 

Romkat.ro