Körlevél - kármelita kolostor - 2004. július 29.

Gyűjtés a marosszentgyörgyi kolostorra

Életcélként az imádságot megnevező női szerzetesrend, a sarutlan kármeliták Erdélybe telepítése már régóta készülő terve a Gyulafehérvári Főegyházmegyének. Erre legelőször boldogemlékű Márton Áron püspök tett kísérletet, s e nemes szándék megvalósíthatónak látszik a marosszentgyörgyi egyházközségben. A kolostoralapítás egyik feltétele, hogy legalább nyolc nővér, akik közül hat örökfogadalmas vállalja az erdélyi kármel megalapítását, amelyet a pécsi karmelita kolostor nővérei meg is tettek. A tervezett Lisieux-i Kis Szent Terézről nevezett kármelita kolostorban helyet kap kápolna, közösségi terem, ebédlő, konyha, cellák a nővérek részére, gyertyakészítő műhely, varroda és vendégfogadásra alkalmas helyiségek az elcsendesedni vágyó, illetve a nővérekkel együtt imádkozni akaró embereknek. Az alapkő letétele 2005 február 11-én lesz. Megáldását pedig 2005 október 1-re tervezzük.

A karmelita rend eredete a XI-XII. századig nyúlik vissza, amikor a Kármel hegyén az Illés forrás körül remeték telepedtek le, hogy Illés próféta szellemében az élő Isten színe előtt szolgáljanak neki. A rend női ágát Boldog Soreth János kármelita atya alapította meg 1452-ben és Avilai Nagy Szent Teréz (1515-1582) újította meg. A terézi Kármelt egyszerre jellemzi a remete és a közösségi élet. A nővérek pápai klauzúrában élnek és a monasztikus szerzetesség hagyománya szerint kétkezi munkával keresik kenyerüket.

Tisztelettel kérjük valamennyi Tisztelendő Paptestvéreinket, hogy Nagyboldogasszony ünnepén, augusztus 15-én szervezzék meg egyházközségükben erre a célra a gyűjtést, egyben buzdítsák a híveket arra, hogy adományaikkal támogassák a kolostor felépítését és a jegyzőkönyv kíséretében begyűjtött összeget küldjék be a gyulafehérvári érsekség BCR bankjában nyitott számlájára (B.C.R. - Banca Comercială Română Alba Iulia, Str. Tudor Vladimirescu 35, cont: 2511.1-126.1/ROL - pentru mănăstirea carmelitană).

Segítőkészségüket előre is köszönjük, áldozatvállalásukra Isten áldását kérjük,

 

Gyulafehérvár, 2004. július 29.

 

 

Dr. Jakubinyi György

érsek


Marosszentgyörgy
Az erdélyi kármelita kolostor a képen látható helyen fog állni,
az alapkövet 2005 . február 11-én teszik majd le,
megáldását 2005. október 1-re tervezik.