Szent Erzsébet-gyűjtés a hátrányos helyzetű gyerekekért

Főegyházmegyénkben immár hagyománnyá vált, hogy Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepéhez legközelebb eső vasárnapon templomi gyűjtést szervez a Gyulafehérvári Főegyházmegyei Caritas.

Idén november 15-én a hátrányos helyzetű gyermekek megsegítésére gyűjtenek Főegyházmegyénk templomaiban.

Bárki, aki erre a nemes célre szeretne adakozni, megteheti november 15-én Főegyházmegyénk templomaiban vagy adományával keresse meg a helyi Caritas-képviseletet..

Itt olvashatják dr. Jakubinyi György érsek adakozásra buzdító körlevelét.

Globalizálódó világunk Főegyházmegyénk hívei számára is kettős kihívást jelent. Egyrészt többeknek megnyílt az út az anyagi jólét felé, sorsukat és megélhetésüket sikerült megalapozni. Másrészt, az anyagi jólét sajnálatos velejárója olyan szociális jelenségek, amelyek a hagyományosnak hitt keresztény értékeket kérdőjelezik meg. A megélhetési hajszában lassan kezd körvonalazódni, hogy alapvető emberi és krisztusi értékeink, mint az emberi méltóság, a család, az élet, a szolidaritás, vagy a szerető, megbízható emberi kapcsolatok tisztelete, kérdésessé, vagy legalábbis másodrendűvé váltak.
A jelenlegi, gazdaságinak nevezett krízis méginkább felszínre hozta és tudatosította a jóléti társadalom és a megváltozott emberi magatartásformák ilyen természetű csapdáit, különösen azt a tényt, hogy mindezeknek a folyamatoknak igazi vesztesei és ártatlan elszenvedői is vannak, akik ráadásul védtelenek és segítségünkre szorulnak. Maradtak továbbra is azok, akik önhibájukból, vagy azon kívül a társadalom peremére szorultak és szorulnak, akik számára fokozottan is igaz Ózeás próféta állítása: „Mert az árva csak nálad talál irgalmat (Óz 14,4)”.
Ezen megfontolásból a Főegyházmegyei Caritas az idén is a hagyományos Szent Erzsébet napi gyűjtést azon szociálisan hátrányos helyzetű gyerekek számára szervezi, akik valamilyen okból a társadalom peremére kerültek, vagy kerülnek, akik fokozott mértékben igénylik odafigyelésünket, annak érdekében, hogy esélyt kapjanak a társadalomhoz való felzárkózáshoz, a benne való teljes értékű élethez. Tevékenységükhöz anyagilag mindannyian hozzájárulhatunk, ezzel esélyt adva azoknak, akiknek amúgy kevés esélyük van ahhoz, hogy a társadalomban teljes értékű taggá váljanak.
Adományunkkal adjunk esélyt azoknak, akik leginkább esélytelenek a felnőttek
szövevényes világában.
Isten fizesse mindannyiuk jóságát!
 
Jakubinyi György érsek