Marosszentgyörgyi hangulatok

 Ismét meghitt hangulatú Kolping-estnek adott otthont a múlt hét közepén a marosszentgyörgyi római katolikus plébánia tanácsterme.

Ötvös József református esperes megnyitotta Bálint Zsigmond Templomaink címû fotókiállítását és bemutatta Lélekôrzô falvaim címû fotóalbumát. Sebestyén Péter plébános ft. Oláh Dénes fôesperes Csorgóskút és Tekintetem a hegyek felé emelem címû köteteit ismertette. Az est házigazdája Baricz Lajos plébános volt.

– Bálint Zsigmond mûvészete azért rendkívüli, mert fotói révén azt láttatja velünk, ami érték, mert fotóiról nyolcszáz év történelme köszönt ránk, mert tovább élteti a múltat. A nagyölyvesi templomban talán az utolsó élô kép elôtt állunk, a nagyercseinek padjaiba már csak a turisták ülnek. Azért szeretem a képeit, mert mindenütt ott van az ember. Isten erdélyi munkatársának tartom ôt – mondta Ötvös József esperes a kiállítás kapcsán, majd rátért a Lélekôrzô falvaim címû fényképalbum bemutatására. Errôl már volt szó a Népújságban, de azért annyit mégis el kell mondani, hogy nem árt gyermekeink kezébe adni, hogy lássák, milyen volt a tilolás, a szilvaízfôzés, a szövés, a sajtkészítés, a kecskefejés, a szénégetés, hiszen a falu világa rohamosan átalakul, s az évszáza-dokon át ôrzött értékek az idôs emberekkel együtt végképp eltûnnek.

Bálint Zsigmond elmondta: Maros megye hetvenegynéhány mûemlék templomát, amelyek közül sok Árpád-kori, szeretné bemutatni.

 

Kút akartam lenni

Ft. Oláh Dénes fôesperes Csorgóskút címû kötetérôl Sebestyén Péter plébános beszélt. A könyvben szereplô írások a Vasárnapban jelentek meg. A címet a szülôfalu, a korondi csorgóskút ihlette. – Ô mindenkinek víz volt, és az is akart maradni. Szomjat oltó áldás. Se több, se kevesebb nem akartam lenni, csak kút. Kút, amely továbbadja mindazt, ami benne felbuzog. Nem ô a forrás! A forrás mélyebben van. De a kútnak nem áll jogában elhallgatni, elhazudni a forrás hangját. Egy idô után több lett számomra az egyszerû forrásnál. Léte felmagasztosult. Szomjat oltó, áldott vizével együtt átminôsült. S egy bizonyos, múltba veszô nap óta tanítóm, oktatóm, példaképem, eszményképem, ideálom, számon kérôm és lelkesítôm lett… belépett az életembe – vallja a szerzô, aki 2008. évi ezüstmiséje alkalmából szerkesztette kötetté írásait.

– Oszd meg a csorgóskút vizét minél több emberrel, hiszen a forrás nem apad el – mondta Sebestyén Péter a szerzônek.

A Kolping-est a gyerekekrôl is szólt, Kovács Zsolt és Szabó Anna óvodások énekeltek, Máté Johanna Rozália pedig olyan mesét mondott, hogy a leggondterheltebb hallgató is megfeledkezett minden bújáról.

Fellépett a Szent Cecília és a Jubilate Deo, akik a házigazdával együtt meglepetésekkel fûszerezve igazi szentgyörgyi hangulatot teremtettek.

 

Mezey Sarolta, Népújság, 2010. március 9.