Csíkdelnén helyezték örök nyugalomra főegyházmegyénk első érsekét

Rokonai, barátai, hívei, tisztelői, az ő áldásával újjászülető katolikus iskolák küldöttségei rótták le kegyeletüket a csíksomlyói kegytemplomban felravatalozott Bálint Lajos érsek előtt. A gyászmisét Jakubinyi György érsek celebrálta, Tamás József segédpüspök, Schönberger Jenő szatmári megyéspüspök, Böcskei László nagyváradi megyéspüspök, Tempfli József nyugalmazott nagyváradi megyéspüspök, Martin Roos temesvári megyéspüspök, Cornel Damian bukaresti segédpüspök, Orbán Szabolcs ferences tartományfőnök és az erdélyi, valamint más egyházmegyék papjai részvételével.

Dr. Jakubinyi György érsek a liturgia bevezetőjében elmondta: „a jó Isten azzal tüntette ki elhunyt főpásztorunkat, hogy feltámadása ünnepén, húsvétkor még bemutathatta szentmiséjét és utána távozott a Mindenhatóhoz, akit egy életen át szolgált. Közismert volt szerénysége, és éppen azért a végrendeletét is a lehetőségek szerint betartjuk.”

Ezért nem volt a gyászmisén prédikáció. Az egyházmegye érseke felolvasta a Szentatya, XVI. Benedek pápa bukaresti apostoli nuncius közvetítésével küldött üzenetét és az egyházmegye hivatalos gyászjelentőjét. A szentmise végén a gyászolókat hosszas kocsisor szállította Csíksomlyóról Csíkdelnére. Bálint Lajos érsek akarata volt, hogy szülőfalujában, a Szent János templom cintermében, szülei mellé helyezzék örök nyugalomra. Szülőfaluja plébánosa és két ministráns kísérje sírjához.   

„Kívánsága volt, és kívánhat-e ember többet, derékaljnak szülőföldet, ősi templom tömött árnyát szemfedőnek.” A sírnál Csintalan László csíkdelnei esperes-plébános Kányádi Sándor Tamási Áron sírjára írt gondolatát, majd Bálint Lajos érsek búcsú szavait idézte: „Népemet, mert az enyém, a Szentháromságnak, lelkemet Üdvözítőnk irgalmába, a Szűz Anya és Szent József oltalmába ajánlom.”

Az Isteni Irgalmasság vasárnapján a főegyházmegye minden plébániatemplomában a nagymisén Bálint Lajos érsekért imádkoznak. 

Csúcs Mária

A képeket Csúcs Mária és Csúcs Péter készítették