Áldott vagy Te az asszonyok között

A Mária Szent Neve templombúcsú Bethlenfalván egybehívja a helyi közösség mellett a kadicsfalvi, székelyudvarhelyi híveket, valamint a főesperesi kerület papságát is.

Vasárnap is több százan hallgatták a Magnificatot, Portik-Bakai Sándor szentegyházasfalvi plébános homíliáját. Az egyházközség kórusa Hadnagy Dénes kántor vezényletével dallamozott, és felhangzottak az ősi Mária-köszöntő népénekek is. A Megváltó édesanyjának napján az ünnep szónoka visszaemlékezett: legutóbb 20 éve állt ugyanott, és beszélt Mária nevének köszöntéséről. Látta: a bethlenfalvi templomot az idő nagyon kikezdte. Most, amikor belépett, elámult: milyen szép, milyen tiszta! Érezhető: ott az emberek szeretik a templomot, védasszonyát, a Szűzanyát, és minden áldozatra képesek, hogy méltó helye legyen a szent hajlékban. Fatimai zarándoklatáról szólva elmondta: a hely himnuszát mindenki saját nevén énekelte azon a szép májusi napon – de az Ave Maria egybecsengett. Hasonlóképpen érezhettük ezen a templombúcsún is. És a buzdítás szerint az igazi búcsúfiát szívünkben hoztuk el. Az Istenanya szent nevét és „képét” is. A Szűzét, aki legközelebb áll az angyalokhoz, az Isten fia, Jézus anyjáét, aki legközelebb áll az Atyához, és az emberiség Édesanyja képét, akit a legnagyobb szeretet fűz hozzánk. Az Istenszülő neve nagy jel az üdvösség történetében. Mária nevének ereje van: a hozzá bizalommal fordulók megérzik közbenjárását. Hiszen „kegyelmet talált” Istennél.

Molnár Melinda, Székelyhon.ro, Udvarhelyi Híradó, 2010. szeptember 14.