Márton Áron és Jakab Antal erdélyi püspökök szellemi öröksége

Rendezvénysorozat Torontóban

A Kaleidoszkóp Irodalmi Kávézó meghívására Márton Áron és Jakab Antal erdélyi püspökök szellemi örökségéről tartottak előadást Torontóban a Jakab Antal Keresztény Kör Alapító elnökei.

 

A Kaleidoszkóp Irodalmi Kávézó meghívására Erdély üzenetét vitte el Torontóba  Varga Gabriella budapesti újságíró és a Linzben szolgáló lelkipásztor, Vencser László, az Osztrák Püspöki Konferencia keretében működő Katolikus Idegennyelvű Pasztoráció országos igazgatója. Hármas évforduló kapcsolta egybe kanadai látogatásukat: Jakab Antal születésének századik, Márton Áron halálának közelgő, harmincadik és Vencser László pappászentelésének 39. évfordulója. Márton Áron és Jakab Antal erdélyi püspökök az összmagyar eszme tolmácsolói voltak, amelyet a két főpap egész életében és tevékenységében keresztként felvállalt és hirdetett.

A Jakab Antal Keresztény Kör két alapító elnöke Márton Áron és Jakab Antal erdélyi püspökökről tartott előadást. A rendezvény egyházi fővédnökének, Miklósházy Attila jezsuita atyának üzenetét az egyik díszvendég, Nagy László, a Torontói Főegyházmegye püspöki helynöke olvasta fel. „Mindkét püspököt hitvalló hősöknek tekintem a magyarság érdekében és hitük megvallásában” – szerepel Miklósházy Attila levelében. A rendezvény másik díszvendége, Sajgó Szabolcs SJ, a torontói Szent Erzsébet-templom plébánosa a polgári fővédnök, Balogh Zoltán Társadalmi Felzárkózásért felelős államtitkár levelét ismertette. Márton Áron és Jakab Antal püspökök „nélkül ma kevesebb lenne a magyar szó, és erőtlenebb a keresztény hit a Kárpát-medencében” – írta levelében Balog Zoltán református lelkész.

A vasárnap délelőtti szentmisét a Szent Erzsébet-templomban Vencser László celebrálta, akit 39 esztendővel ezelőtt, 1971. szeptember 12-én szülőfalujában, Gyergyóditróban szentelt pappá Márton Áron püspök. Vencser László Isten ajándékának nevezte, hogy az évfordulót éppen Torontóban ünnepelhette meg az őt szeretettel körülvevő honfitársak körében. Előadásában kiemelte, hogy a nagy megpróbáltatásokon átment két főpap szelleme nemcsak az ő, de az egész katolikus egyház, sőt az összmagyarság életét meghatározta. A hála és szeretet jegyében idézte fel a tragédiákkal vészes időszakokat, ugyanakkor az esendő emberi helyzeteket is, amelyekkel életközelbe hozta a két előd alakját.

*

A Jakab Antal Keresztény Kör 2010. március 13-án alakult meg,  Varga Gabriella és Vencser László elnökletével, hogy méltó emléket állítson a 100 éve született hitvalló püspöknek. A JAKK évente emlékdíjjal tünteti ki azokat, akik mély istenhittel, nemzeti és sorsközösség iránti nagy érzékenységgel és felelősségérzettel, sok nehézség ellenére is elkötelezett, áldozatvállaló munkával viszik tovább a nagy elődök tanításait.

Magyar Kurír