Helyhatósági választások 2012

 

Több településen nem két, hanem három magyar politikai szervezet jelöltjei szállnak harcba a polgármesteri, helyi tanácsosi, megyei tanácselnöki és megyei tanácsosi mandátumokért.
Jakubinyi György gyulafehérvári érsek körlevélben fordult híveihez és Márton Áron püspök szavait idézte: "Választások alkalmával szabadságában áll mindenkinek, sőt kötelessége, hogy az egyház álláspontja és a keresztény jó erkölcsök szempontjainak betartásával szavazatát lelkiismerete szerint adja le" (1940. december 21.).
1945. március 4-én írt körlevelében így fogalmazott nagy püspökünk: "Megismétlem az utóbbi esztendőkben ismételten hangsúlyozott figyelmeztetésemet és rendelkezésemet: papjaink a politikával semmiféle ürügy alatt, még az egyéni vélekedésük szerint látszólagos jó eredmények érdekében se foglalkozzanak. Legyenek készségesek támogatni minden olyan munkát, mely híveik felsegélyezésére történik. De a politika nem volt sohasem a pap feladata, sőt minden időben hátrányára volt az igazi papi hivatás kifejtésének."

Márton Áron kezdőoldal

Aktuális: hírek, események