"Népemért vállalom" - Márton Áron tiszteletére

"Népemért vállalom""Népemért vállalom" címmel került bemutatásra zenemű Márton Áron tiszteletére 2012. november 10-én, szombaton este 7 órától a csíkszentdomokosi községházán; november 11-én, vasárnap este 6 órától a székelyudvarhelyi Szent Miklós templomban és november 12-én, hétfőn este 7 órától a marosvásárhelyi Nemzeti Színházban.
A Magyar mise, a Magnificat, a Te Deum és a Hiszek a romokon oratóriumok után a Mustármag Énekegyüttes ezzel a művel folytatja a több éve elkezdett missziós szolgálatát. A mű szövegkönyvét Papp László atya írta, zenéjét Csiszér László és Gyárfás Levente szerezték.

Márton Áron jellemét nagy idők, nagy történelmi sorsfordító viharai próbálták meg. Átélte az ezer éves magyar keresztény királyság szétdarabolását, a két világháborút, a kommunista rendszer tombolását, az erdélyi legendás bérmakörútakat s a börtönök megalázó nyomorúságát.
Papp László atya az előadások előtt két történetet elevenített fel Márton Áron jellemének, emberekre gyakorolt hatásának szemléltetésére: Boros Károly esperes kapnikbányai plébános korában, a 70-es években bement egy nagybányai hivatalban. Amikor letette az asztalra a Márton Áron püspök által aláírt hivatkozó iratot, az ott álló férfi lehajolt és megcsókolta a püspök aláírását, mondva: "Én ezzel az emberrel voltam együtt bezárva egy cellába a börtönben". Ilyés Gyula, a XX. század kiemelkedő írója pedig a Márton Áronnal való első találkozás után, amikor elköszönt a püspöki iroda igazgatójától, azt mondta neki: "egy emberkatedrálissal találkoztam".

Farkas Antal felvételeA "Népemért vállalom" című zeneműben arra keresik a választ, hogy miből épül fel ez a "katedrális". Mit lát benne az egykori rabtárs? Mi alkotja ezt a rendkívüli szilárd, tiszta egyéniséget? Személyiségének titkát kutatják, s ezek mentén haladva jutnak el az életet és erőt összegyűjtő hajszálgyökerekig, amelyek Jézus Krisztusban s a csíki székely lelkivilágába kapaszkodnak – foglalta össze röviden Papp László.

- Műsorfüzet

- Plakát

- Az Udvarhelyi Híradó beszámolója (pdf) vagy itt >>

Márton Áron kezdőoldal

Aktuális: hírek, események