Vedd és olvasd!

Az idők mérlegén

Tanulmányok Márton Áron püspökről

A Verbum Kiadó és a Szent István Társulat együttműködése jegyében Bodó Márta, Lázár Csilla és Lövétei Lázár László szerkesztésében új kötet jelenik meg Márton Áronról, amely a legújabb forrásokat mutatja be, a kutatás legfrissebb adatait tárja az érdeklődők elé. A 2012 augusztusában Csíkszentdomokoson megrendezett Márton Áron konferencia előadásait egybegyűjtő kötet szerzői olyan jeles történészek, teológusok, szociológusok, akik évek óta foglalkoznak a huszadik századi Erdély, ezen belül a katolikus egyház történetével, kiemelten Márton Áron társadalmi szerepével.

*****

Senkinek sincs nagyobb szeretete… Orbán László élete és vallomások

Augusztus 9-én múlt öt éve, hogy Orbán László 39 éves pap életét adta azért, hogy kimentse egyik diákját, aki a tengerben fuldoklott. A fiú megmenekült, de Lacinak nem maradt annyi ereje, hogy a felszínre jöjjön. Ez a hősies halál indított arra, hogy elkezdjek az életével foglalkozni. Jóllehet több mint húsz éve ismertem, sőt, barátság is fűzött hozzá, most mégis a (kellemes) meglepetések sokasága ért. Laci remekműve az élete és a halála. Halála azt mondja el, amit egész élete is mondott: „segítek, ha az életembe kerül is”.

*****

Márton Áron, un episcop catolic pe calea crucii

în limba româ

A szentté avatási ügy posztulátora, a csíkszentdomokosi Márton Áron Múzeum igazgatója és a Keresztény Szó főszerkesztője által gondozott könyvet nyugodtan nevezhetjük hiánypótlónak. Bár nem a teljesség igényével készült, hanem elsősorban a kereszt útját járó főpásztort mutatja be, ez a 112 oldalas kis könyv az eddigi legátfogóbb román nyelvű kiadvány, amely lehetővé teszi a  magyarul nem tudó olvasó számára, hogy megismerkedjen Márton Áronnal.

»

*****

SZENT ANYA, ÜDVÖZLÉGY! MÁRIA-IMÁK

Második, bővített kiadás

Szerkesztette: Farmati Anna 

 

Legszebb Mária-imáinkat gyűjti egybe az imafüzet azzal a céllal, hogy a katolikus hívők Mária-tiszteletét segítse: az egyház ősi himnuszai, liturgikus szövegek, nagy szentjeink imádságai, nemzeti Mária-tiszteletünk értékes szövegei, búcsús énekek, keleti rítusú testvéreink néhány imája, litániák és két Mária-tisztelettel kapcsolatos rövid írás szerepel a gyűjteményben, valamint tíz nagyon szép erdélyi Mária-ábrázolás fényképe. A bővített kiadás újdonsága, hogy 26 kottás Mária-éneket is tartalmaz Geréd Vilmos válogatásában.

 

Verbum Kiadó, Kolozsvár 2013

A6, 127 oldal, Ára: 6 lej

*****

ÖRÖK VILÁGOSSÁG

Halotti zsolozsma és más imádságok az elhunytakért

 

Szerkesztette: Farmati Anna 

A halotti zsolozsma az egyház hivatalos imájának az a része, amelyet nem csak november 2-án, hanem máskor is: halálesetkor, virrasztásokon vagy egyszerűen a halottakért való imádságként használhatunk. Az 1885-ös kiadás szerint ennek imádkozása „az erdélyi egyházmegyében, annak különösen székelyföldi részében, a legrégebbi időktől fogva, dicséretes szokásban volt”. Ezt a szép hagyományt újítja fel a kis kötet, de a zsolozsmán kívül más imádságokat (Litánia tisztítótűzben szenvedő lelkekért, Szent Brigitta imádságai) és énekeket is tartalmaz, sőt néhány szép irodalmi szemelvényt is.

 

Verbum Kiadó, Kolozsvár 2013

A6, 86 oldal, Ára: 5 lej

*****

MILLENNIUMI KIADVÁNYOK:

A Gyulafehérvári Főegyházmegye millenniumi évében több kiadvány készült, amelyek a főegyházmegyét, valamint a gyulafehérvári székesegyházat mutatják be.

A kiadványok megrendelhetők a kolozsvári Verbum Kiadónál vagy a Gyulafehérvári Érsekségen.

1. Millenniumi zárószentmise - DVD -a szeptember 29-i millenniumi hálaadó szentmiséről készült televíziós felvétel. Gyulafehérvári Érsekség a Duna Televízió jóváhagyásával kiadta DVD formájában is a főegyházmegye millenniumi évét záró, gyulafehérvári hálaadó szentmise filmanyagát.

2.  A Szent Mihály Székesegyház. Fényképalbum. Ára: 50 lej

3. Krisztussal ezer esztendeig. Dokumentumfilm a gyulafehérvári főegyházmegyéről. DVD magyar, román vagy német nyelven. Ára: 25 lej
 
4. Erdély Érseki Katedrálisa. Dokumentumfilm a gyulafehérvári Szent Mihály-székesegyházról. DVD magyar, román vagy német nyelven. Ára: 25 lej
 
5. Marton József, Jakabffy Tamás Az erdélyi katolicizmus századai. Könyv magyar, román, német vagy angol nyelven. Ára: 15 lej
 
6. Marton József-Bodó Márta (szerk.) Ezeréves múltunk. Tanulmányok az erdélyi egyházmegye történelméről. Ára: 35 lej
 
7. 2010-es forgatható asztali naptár a gyulafehérvári Szent Mihály-székesegyház fényképeivel illusztrálva. Ára: 8 lej
 
Rendelés:
Verbum Kiadó: Kolozsvár, 400045, A. Einstein u., 2 szám, telefon: 0264-596478
Gyulafehérvári Érsekség: Gyulafehérvár, 510010, Mihai Viteazul u., 21 szám, telefon: 0258-811.689