Ft.

Kádár István id.

címzetes esperes
plébános
Adatlap
Születés helye és ideje: Búzásbesenyő, 1953.07.25
Papszentelés helye: Gyulafehérvár, 1978.06.18
Teológiai tanulmányok: SIS
Előző szolgálati helyek:
- Kézdivásárhely I. - 1978-től 1979-ig
- Brassó I. - 1979-től 1984-ig
- Csicsókeresztúr - 1984-től 1985-ig
- Kolozsvár - Monostor - 1985-től 2017-ig
- Tordatúr - 2002-től 2017-ig
Elérhetőség

A kincses város Monostor lakónegyedének plébánosa 2017. október 28-án este hunyt el hirtelen Szászfenesen, közvetlenül a búcsús szentmise után.

Kádár István c. esperes 1953. július 25-én született a Maros megyei Búzásbesenyőn. Pappá 1978. június 18-án szentelték Gyulafehérváron, első szolgálati helye segédlelkészként Kézdivásárhely volt (1978–1979), ahonnan Brassóba került káplánnak (1979–1984). Ezt követően első plébánosi helye Csicsókeresztúr volt (1984–85), ahonnan püspöke Kolozsvárra, a Monostor negyedi plébániára helyezte, ahol haláláig szolgált.

Nevéhez és személyes elköteleződéséhez, harcaihoz fűződik a kolozsmonostori apátsági templom visszaszerzése az 1990 utáni időszakban. Önként vállalta a tordatúri katolikusok lelkipásztori szolgálatát, ahol minden vasár- és ünnepnapon szentmisét celebrált. Építő ember volt, a szó közösségi értelmében is.

Kádár István plébánostól egyházközsége a Kolozsvár hívei október 31-én, du. 5 órai kezdettel búcsúznak a kolozsmonostori apátsági templomban. Földi maradványait másnap, november 1-jén délben indítják, rövid tordatúri megállóval a szülőfalu, Búzásbesenyő felé, ahol a templomban ravatalozzák fel. Temetési szertartása november 2-án, halottak napján de. 11 órakor kezdődik.

romkat.ro

† Elhunyt. Elhalálozás dátuma: 2017/10/28