Kolozsvár - Mária Szeplőtelen Szíve

Szűz Mária Szeplőtelen Szent Szíve, helyi lelkészség
Elérhetőség
Postacím: 400465 Cluj-Napoca, str. Ariesului 67., jud. Cluj
Tel: 0264-545.094

Szolgálatot teljesít:

Ft. Vízi Zakariás, plébános, címzetes esperes

1933-ban egy napközi otthon szervezésével kezdődött, az akkori szociális nővérek vezetésével. A kezdeményezés és megvalósítás gr. Bethlen Györgyné, dr. Hirschler József plébános és Fejér Gábor segédlelkész nevéhez fűződik. 1949-ben helyi lelkészséggé nyilvánították, berendezve templomi felszerelésekkel, harangokkal, amelyeket a ferences rend alvernai kápolnájából hoztak át. A templom mai formájában közadakozásból épült. A hívek lélekszáma az 1970-es években volt a legnagyobb, kb. 3500. Szociális-karitatív tevékenység a Rosa Mistyca Alapítvány keretében történik, amely a szegények megsegítését vállalja lelki és anyagi vonatkozásban.

Örökös szentségimádási nap: december 08.
Szentmisék: vasárnap 9; 10,30 és 18 órakor, hétköznap: hétfőn, szerdán és pénteken 8 órakor, más napokon 18 órakor