Tarhavas

Árpád-házi Szent Erzsébet, filia
Ellátó plébánia: Gyimesbükk
Elérhetőség
Postacím: Tărhăuşi