Csíkmindszent

Mindenszentek, plébánia
Elérhetőség
Postacím: 537269 – Misentea, nr. 179., Com. Leliceni, jud. Harghita
Tel: 0774-463.117

Szolgálatot teljesít:

Ft. Drócsa László, plébános
Nagy Csongor, kántor

1333-ban Omnes Sancti néven plébániatemploma van, melynek papja Benedek, aki a pápai tizedjegyzék szerint kétszer 3-3 banálist fizet, 1334-ben Miklós pap pedig 3 régi banálist (Beke 178).
A templom régebbi eredetére utal két másodlagosan megõrzött dátum: 1230 a sekrestye külsõ falán, 1247 a kerítésbe beépített kövön (Schematismus 1882, 61).
A gótikus korban a szentély új stílust kap, a hajó a barokk korban új formát kap. A fali szentségfülkék e gótikus korból maradtak fenn (Battyaneum I., 110).
Régi harangja 1505-ből volt (Orbán II., 33).
A templom tornyát Mártonffy József püspök építtette (1799-1815), aki Csíkszentkirályon született, de családja mindszenti volt.
Hosszúaszó tízesben Kisboldogasszony tiszteletére szentelt kápolna van. Lehet, hogy erre vonatkozik gr. Lázár András adata, 1494-bõl (Beke 148). 1606-ból származó harang van benne (Batthyaneum II., 105).
Az Egyiptomnak nevezett tízesben is volt egy kápolna. Ebbõl származik a plébániatemplom déli csarnoka homlokzatán látható Szentháromság dombormű (Endes 345).
A falu határában, a Fitód nevű patak völgyében van még egy kápolna, mely az utolsó tatárbetöréskor, 1694. február 13–15-én elesett hősök és Xántusz Keresztes királybíró emlékét őrzi. (Orbán II. 321.) 1990-ben a régi alapokon újraépítették, és a Szent Család tiszteletére szentelték fel. A megemlékező ünnepség és búcsú minden május második vasárnapján van.
1823-tól van katolikus iskola. 1948-ban államosították, most ismét az egyházközség tulajdonában van.

 

Örökös szentségimádási nap: április 22.
Szentmisék: vasár- és ünnepnap: 8,30 és 10,30 órakor, hétköznap: 8 órakor