Csíkszépvíz (latin)

Szent László király, plébánia
Elérhetőség
Postacím: 537115 – Frumoasa, nr. 143., jud. Harghita
Tel: 0266-325.128

Szolgálatot teljesít:

Ft. Gábor Zoltán, plébános, szentszéki tanácsos
Incze Sándor, kántor

Szépvíz évszázadokon át Csíkszentmiklós filiája volt, csak 1901-ben önállósult. Első papja, Kovács Mihály, 34 évig szolgált a plébánián. A templom részére, de a szolgálati lakások számára is meg kellett vásárolni a területeket. A plébánia és a kántori lakás is csak 1924-re készült el. A harangozói lakás és a gyűlésterem 1930-ban épült. A hadi célra elvitt harangok helyébe 1925-ben három új harangot vásároltak az olaszországi Udinéből. 1904-ben megszervezték az Oltáregyesületet. 1909-ben megalakult a Katolikus Népszövetség. Bálint Lajos felcsíki főesperes, Zsögön Zoltán csíksomlyói tanár és Orbán János csíkszeredai gyógyszerész indították el ezt a mozgalmat. 1930-ban létrejött a Katolikus Legényegylet, melynek világi elnöke dr. Debiczky Mihály gyógyszerész volt. Az egylet színdarabokat is előadott. 1932-ben éjjeli szentségimádást vezettek be. 1934. április 7-én megalakult a Leányklub, amely egyben színjátszó csoport is. 1920–1923 között katolikus polgári iskola működött Szépvízen, de 1923-ban betiltotta az állami hatóság. 1937. február 16-án Népkönyvtár létesült, 249 kötetet tartalmazott. 1972-ben Szilágyi István plébános a templom körüli telket keleti és nyugati irányban megnövelte és bekeríttette.

Örökös szentségimádási nap: május 11.
Szentmisék: vasárnap: 10 és 17 órakor, nyári idoszámításban 19 órakor. Hétköznap 17, illetve 19 órakor