Atyha

Szent Mária Magdolna, plébánia
Elérhetőség
Postacím: 537061 – Atia, str. Aluniș, nr. 35., jud. Harghita

Szolgálatot teljesít:

Ft. Adorján Imre, plébános

A volt középkori egyházközség a Szentegyházas Dombon állott. Innen került az 1635-ben, már a faluban épült templomba az 1437-es feliratú harang, amely egy tűzvész alkalmával elpusztult. A reformáció idején a falu lakói unitáriusok lettek. Időközben többször változtatták vallásukat: hol a katolikus, hol az unitárius vallást követték. Ebben az időben a hívek lelkigondozását licenciátusok végezték. 1622-ben végleg megállapodtak a katolikus hitük mellett. Három évre rá, 1625-ben Bethlen Gábor leiratában az atyhaiakat mentesíti a korondi unitárius lelkész fennhatósága alól. 1743-ban önálló plébánia lett helyben lakó pappal. Utolsó helyben lakó plébánosa Péter Sándor volt 2006-ig. Azóta Korondról látják el. A plébánia levéltára a székelyudvarhelyi főesperesi gyűjtőlevéltárban van. Ezek között található Bethlen Gábor 1625-ből származó eredeti oklevele, valamint Rákóczi György 1631-ben keltezett oklevele is.

Örökös szentségimádási nap: március 30.